Hotărâre privind desfăşurarea practicii de specialitate la companii/organizaţii din străinătate

Google+TwitterFacebook

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016

Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate, în următoarele două contexte:

  1. Stagiu de practică prin programul de plasamente Erasmus +;
  2. Stagiu de practică propus de student.

In ambele cazuri, în vederea recunoaşterii stagiului de practică şi acordarea creditelor aferente disciplinei Practica de specialitate, studentul trebuie să parcurgă următoare etape:

  • Solicitarea efectuării practicii de specialitate prin completarea şi depunerea, anterior efectuării stagiului, a unei cereri-tip (Learning Agreement for Traineeships) prin care solicită efectuarea practicii de specialitate în străinătate;
  • Solicitarea şi obţinerea Dispoziţiei Rectorului anterior deplasării studentului în străinătate;
  • Prezentarea la finalul stagiului a unei evaluări detaliate (conform Anexei sau, în situaţia în care compania are propria sa procedură de evaluare, conform acesteia) pe bază de calificative.

Observaţie: Eliberarea Dispoziţiei Rectorului durează şapte zile. Formularul pentru eliberarea acestui document se depune la Centrul de Cooperări Internaţionale al universităţii, după avizarea acestuia de către Decanat.

Raport evaluare practica strainatate.doc
Training agreement practica strainatate.doc

Google+TwitterFacebook