Hotărâre privind calendarul elaborării lucrărilor de disertaţie începând cu promoţia 2013-2015

Aprobat în Consiliul facultăţii din 12 noiembrie 2013

Fiecare student al facultăţii trebuie să-şi aleagă un conducător ştiinţific pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor în primul an de studiu. Conducătorul trebuie să fie cadru didactic titular având cel puţin funcţia de lector universitar. Temele pot fi propuse şi de firmele/instituţii partenere, în acest caz coordonarea va fi făcută de doi conducători, unul de la firmă/instituţie şi un conducător academic, cadru didactic titular din facultate.

Pentru buna desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor pentru promoţiile începând cu promoţia 2013-2015 se stabileşte următorul calendar:

 • Firmele propun titluri către prodecanii responsabili ai specializărilor.
  Termen: 15 noiembrie
 • Prodecanii repartizează temele de la firme cadrelor didactice în funcţie de domeniul lucrării, cu acordul cadrului didactic.
  Termen: 30 noiembrie.
 • Directorii de departament stabilesc numărul minim şi maxim de lucrări pe care un cadru didactic poate să le conducă la o promoţie.
  Termen: 30 noiembrie.
 • Cadrele didactice înregistrează (pentru studenţii din anul 1 de studiu) în aplicaţia pentru gestionarea lucrărilor de finalizare a studiilor, pentru fiecare lucrare propusă, un subdomeniu (de exemplu: combinatorică, sisteme de operare, temă propusă de firma XY).
  Termen: 15 decembrie.
 • Studenţii din anul 1 de studiu îşi aleg, de comun acord cu cadrul didactic, un conducător ştiinţific. Conducătorul introduce în aplicaţia pentru gestionarea lucrărilor de finalizare a studiilor numele studenţilor.
  Termen: 15 mai.
 • Studenţii din anul 2, care nu şi-au ales un conducător se repartizează din oficiu pe temele rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice.
  Termen: 15 noiembrie anul următor.
 • Conducătorul împreună cu studentul fixează titlul lucrării, făcând modificarea în aplicaţia pentru gestionarea lucrărilor de finalizare a studiilor şi în aplicaţia Academic Info (dacă va fi funcţională).
  Termen: 30 noiembrie.
 • Conducătorul lucrării poate fi schimbat la cererea studentului, cu acordul celor doi conducători, dacă noul conducător mai are teme disponibile pentru promoţia respectivă. Cei doi conducători vor opera modificările necesare în aplicaţia pentru gestionarea lucrărilor de finalizare a studiilor şi în aplicaţia Academic Info (dacă va fi funcţională).
  Termen:

  • 1 martie pentru studenţii şi absolvenţii care se prezintă la susţinere în sesiunea din iulie.
  • 30 octombrie pentru absolvenţii care se prezintă la susţinere în sesiunea din februarie.
 • În caz de forţă majoră (indisponibilitatea conducătorului) un nou conducător va fi propus de către prodecanul responsabil al secţiei, consultând conducătorii posibili, cu acordul studentului, fără a mai fi condiţionat numărul de lucrări pe care noul conducător le poate avea. Noul conducător va opera modificările necesare în aplicaţia pentru gestionarea lucrărilor de finalizare a studiilor.
 • Conducătorul, la cererea studentului, poate modifica titlul lucrării în aplicaţia pentru gestionarea lucrărilor de finalizare a studiilor.
  Termen:

  • 15 mai pentru studenţii şi absolvenţii care se prezintă la susţinere în sesiunea din iulie.
  • 10 ianuarie pentru absolvenţii care se prezintă la susţinere în sesiunea din februarie.
 • Absolvenţii predau lucrarea redactată, în forma finală, abstractul în limba engleză şi 2 CD-uri cu lucrarea şi aplicaţia (dacă este cazul) conducătorului ştiinţific.
  Termen: sfârşitul sesiunii de examene din iunie.
 • Conducătorii ştiinţifici predau secretarilor de comisii de finalizare a studiilor lucrările candidaţilor, abstractele în limba engleză, CD-urile, şi trimit în format electronic secretarilor de comisii un tabel cu numele absolvenţilor, conducătorul ştiinţific, titlul lucrării şi titlul lucrării în limba română (dacă este cazul).
  Termen: sfârşitul sesiunii speciale de restanţe.
 • Secretarii de comisie trimit în format electronic la secretara specializării lista centralizată cu lucrările de finalizare a studiilor.
  Termen: cu o zi înainte de începerea înscrierilor la examenul de finalizare a studiilor.