Examene de competență lingvistică organizate de Centrul Lingua

Centrul Lingua organizează online examen de competență lingvistică pentru:

  • limba germană în zilele de 29.06.2020 și 02.07.2020 (termen de înscriere 23.06.2020);
  • limba engleză în data de 06.07.2020 (termen de înscriere 02.07.2020).

Pentru înscrierea la examenul de competență lingvistică de la Centrul Lingua, doritorii sunt rugați să contacteze centrul Lingua la adresa centrul.lingua@econ.ubbcluj.ro menționând următoarele:

  1. Numele și prenumele complete, așa cum vor apărea pe certificatul de competență lingvistică.
  2. Limba modernă la care se susține examenul (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) și limbajul (general sau de afaceri).