Departamentul de Matematică

director: Prof. Dr. AGRATINI Octavian

Cadre didactice titulare

Dr. AGRATINI Octavian, Profesor Universitar
E-mail: agratini[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~agratini
Adresa: Mathematica 204, Tel: 6303
Domenii de interes: Operatori de aproximare, Teoria probabilitatilor
Andrica Dorin
Dr. ANDRICA Dorin, Profesor Universitar
E-mail: dandrica[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://www.dorinandrica.ro
Adresa: Mathematica 11, Tel: 6306
Domenii de interes: Calcul pe varietati, Teoria punctelor critice
Breaz Simion
Dr. BREAZ Simion, Profesor Universitar
E-mail: bodo[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~bodo
Adresa: Mathematica 216, Tel: 6301
Domenii de interes: Grupuri abeliene
Crivei Septimiu
Dr. CRIVEI Septimiu, Profesor Universitar
E-mail: crivei[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~crivei
Adresa: Mathematica 217, Tel: 6301
Domenii de interes: Teoria modulelor, Teoria categoriilor
Kohr Gabriela
Dr. KOHR Gabriela, Profesor Universitar
E-mail: gkohr[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~gkohr
Adresa: Mathematica 2, Tel: 6308
Domenii de interes: Analiza complexa, Teoria geometrica a functiilor de mai multe variabile complexe
Dr. KOHR Mirela, Profesor Universitar
E-mail: mkohr[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~mkohr
Adresa: Mathematica 209, Tel: 6312
Domenii de interes: Mecanica fluidelor, Teoria potentialului, Analiza complexa
Dr. MARCUS Andrei, Profesor Universitar
E-mail: marcus[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~marcus
Adresa: Mathematica 217, Tel: 6301
Domenii de interes: Reprezentari ale grupurilor si algebrelor, Algebra omologica
Petrusel Adrian
Dr. PETRUSEL Adrian, Profesor Universitar
E-mail: petrusel[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~petrusel
Adresa: Mathematica 108, Tel: 6309
Domenii de interes: Teoria punctului fix, Analiza operatorilor multivoci, Ecuaţii diferenţiale
Dr. POPOVICI Nicolae, Profesor Universitar
E-mail: popovici[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~popovici
Adresa: Mathematica 102, Tel: 6305
Domenii de interes: Analiza matematica, Cercetare operationala
Precup Radu
Dr. PRECUP Radu, Profesor Universitar
E-mail: r.precup[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~r.precup
Adresa: Mathematica 109, Tel: 6309
Domenii de interes: Analiza neliniara, Ecuatii diferentiale neliniare, Ecuatii cu derivate partiale
Dr. BLAGA Cristina, Conferentiar Universitar
E-mail: cpblaga[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~cpblaga
Adresa: Observatorul Astronomic, Tel: 0264-594592
Domenii de interes: Problema inversa a dinamicii, Aplicatii ale sistemelor dinamice in astronomie
Dr. BLAGA Paul, Conferentiar Universitar
E-mail: pablaga[at]cs.ubbcluj.ro
Web: http://www.cs.ubbcluj.ro/~pablaga
Adresa: Mathematica 9, Tel: 6306
Domenii de interes: Geometrie computationala, Geometrie simplectica
Breckner Brigitte
Dr. BRECKNER Brigitte, Conferentiar Universitar
E-mail: brigitte[at]math.ubbcluj.ro
Web: https://sites.google.com/site/brigittebreckner/links
Adresa: Mathematica 102, Tel: 6305
Domenii de interes: Teorie Lie, Semigrupuri topologice, Analiza functionala aplicata
Dr. BUICA Adriana, Conferentiar Universitar
E-mail: abuica[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~abuica
Adresa: Mathematica 110, Tel: 6310
Domenii de interes: Sisteme dinamice, Ecuatii cu derivate partiale
Dr. CATINAS Teodora, Conferentiar Universitar
E-mail: tcatinas[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~tcatinas
Adresa: Mathematica 205, Tel: 6303
Domenii de interes: Teoria aproximarii, Metode numerice
Dr. CHIOREAN Ioana, Conferentiar Universitar
E-mail: ioana[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~ioana
Adresa: Mathematica 206, Tel: 6311
Domenii de interes: Metode numerice iterative pentru rezolvarea ecuatiilor operatoriale, Calcul paralel
Grosan-Teodor
Dr. GROSAN Teodor, Conferentiar Universitar
E-mail: tgrosan[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~tgrosan
Adresa: Mathematica 209, Tel: 6312
Domenii de interes: Mecanica teoretica, Mecanica fluidelor, Medii poroase, Transfer de caldura
Lisei Hannelore
Dr. LISEI Hannelore, Conferentiar Universitar
E-mail: hanne[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~hanne
Adresa: Mathematica 206, Tel: 6311
Domenii de interes: Analiza stochastica
Sanda Micula
Dr. MICULA Sanda, Conferentiar Universitar
E-mail: smicula[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~smicula
Adresa: Mathematica 207, Tel: 6311
Domenii de interes: Metode numerice pentru ecuatii integrale
Modoi George Ciprian
Dr. MODOI George Ciprian, Conferentiar Universitar
E-mail: cmodoi[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~cmodoi
Adresa: Mathematica 217, Tel: 6301
Domenii de interes: Categorii abeliene si triangulate, Algebra omologica
Pelea Cosmin
Dr. PELEA Cosmin, Conferentiar Universitar
E-mail: cpelea[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~cpelea
Adresa: Mathematica 216, Tel: 6301
Domenii de interes: Multialgebre
Pintea Cornel
Dr. PINTEA Cornel, Conferentiar Universitar
E-mail: cpintea[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~cpintea
Adresa: Mathematica 9, Tel: 6306
Domenii de interes: Geometrie, Topologie diferentiala, Topologie algebrica, Puncte critice
Rosca Natalia
Dr. ROSCA Natalia, Conferentiar Universitar
E-mail: natalia[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~natalia
Adresa: Mathematica 205, Tel: 6303
Domenii de interes: Metode numerice, Teoria probabilitatilor, Statistica matematica
Serban Marcel
Dr. SERBAN Marcel, Conferentiar Universitar
E-mail: mserban[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~mserban
Adresa: Mathematica 110, Tel: 6310
Domenii de interes: Ecuatii diferentiale
Trimbitas Radu
Dr. TRIMBITAS Radu, Conferentiar Universitar
E-mail: tradu[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~tradu
Adresa: Mathematica 206, Tel: 6311
Domenii de interes: Complexitatea calculului, Statistica matematica
Trif Tiberiu
Dr. TRIF Tiberiu, Conferentiar Universitar
E-mail: ttrif[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~ttrif
Adresa: Mathematica 106, Tel: 6302
Domenii de interes: Analiza convexa, Ecuatii functionale
Dr. BERINDE Stefan, Lector Universitar
E-mail: sberinde[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~sberinde
Adresa: Mathematica 102, Tel: 6305
Domenii de interes: Analiza matematica, Mecanica cereasca
Bota Monica
Dr. BOTA Monica Felicia, Lector Universitar
E-mail: bmonica[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~bmonica
Adresa: Mathematica 110, Tel: 6310
Domenii de interes: Ecuatii diferentiale
Dr. GRAD Anca, Lector Universitar
E-mail: ancagrad[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~ancagrad
Adresa: Mathematica 107, Tel: 6304
Domenii de interes: Optimizare, Analiza convexa
Iancu Mihai
Dr. IANCU Mihai, Lector Universitar
E-mail: miancu[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~miancu
Domenii de interes: Analiză complexă
Dr. ILEA Veronica, Lector Universitar
E-mail: vdarzu[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~vdarzu
Adresa: Mathematica 110, Tel: 6310
Domenii de interes: Ecuatii diferentiale
Nicolae-Adriana
Dr. NICOLAE Adriana, Lector Universitar
E-mail: anicolae[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 115, Tel: 6310
Domenii de interes: Analiza matematica
Dr. SIMION Iulian, Lector Universitar
E-mail: simion[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~simion
Adresa: Mathematica 9, Tel: 6306
Domenii de interes: Teorie Lie, Grupuri reductive
Vacaretu Daniel
Dr. VACARETU Daniel, Lector Universitar
E-mail: vacaretu[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~vacaretu
Adresa: Mathematica 11, Tel: 6306
Domenii de interes: Complemente de geometrie, Geometrie diferentiala
Adrian Viorel
Dr. VIOREL Adrian, Lector Universitar
E-mail: adrian.viorel[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Ecuatii cu derivate partiale, Sisteme dinamice disipative, Comportament asimptotic
Albisoru Andrei-Florin
Drd. ALBISORU Andrei-Florin, Asistent Universitar
E-mail: florin.albisoru[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Mecanica fluidelor, Teoria potentialului, Ecuatii cu derivate partiale
Micu Tudor
Drd. MICU Tudor, Asistent Universitar
E-mail: micu[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~micu
Domenii de interes: Geometrie aritmetică, Teoria numerelor
Parajdi Lorand
Dr. PARAJDI Lorand, Asistent Universitar
E-mail: lorand[at]cs.ubbcluj.ro
Web: https://www.cs.ubbcluj.ro/~lorand/
Domenii de interes: Ecuații diferențiale, Modelare matematică aplicată

Profesori universitari emeriţi

Blaga Petru
Dr. BLAGA Petru, Profesor Universitar Emerit
E-mail: blaga[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 204, Tel: 6303
Domenii de interes: Metode numerice si statistice, Teorial aproximarii
Breckner Wolfgang
Dr. BRECKNER Wolfgang, Profesor Universitar Emerit
E-mail: breckner[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~breckner
Adresa: Mathematica 106, Tel: 6302
Domenii de interes: Analiza functionala, Teoria optimizarii
Calugareanu Grigore
Dr. CALUGAREANU Grigore, Profesor Universitar Emerit
E-mail: calu[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~calu
Adresa: Mathematica 215, Tel: 6301
Domenii de interes: Grupuri abeliene, Algebre comutative
Cobzas Stefan
Dr. COBZAS Stefan, Profesor Universitar Emerit
E-mail: scobzas[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes:
Coman Gheorghe
Dr. COMAN Gheorghe, Profesor Universitar Emerit
E-mail: ghcoman[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~ghcoman
Adresa: Mathematica 204, Tel: 6303
Domenii de interes: Aproximare, Analiza numerica
Duca Dorel
Dr. DUCA Dorel, Profesor Universitar Emerit
E-mail: dduca[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://math.ubbcluj.ro/~dduca
Adresa: Mathematica 106, Tel: 6302
Domenii de interes: Cercetare operationala, Teoria optimizarii
Lupsa Liana
Dr. LUPSA Liana, Profesor Universitar Emerit
E-mail: llupsa[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 106, Tel: 6302
Domenii de interes: Optimizare multicriteriala, Cercetare operationala
Dr. MURESAN Marian, Profesor Universitar Emerit
E-mail: mmarian[at]math.ubbcluj.ro
Web: http://marianmuresan.wordpress.com
Adresa: Mathematica 105, Tel: 6305
Domenii de interes: Control optimal, Analiza neneteda
Titus Petrila
Dr. PETRILA Titus, Profesor Universitar Emerit
Domenii de interes: Modelare matematica in hidroaerodinamica, Metode numerice si computationale in dinamica fluidelor si studii multidisciplinare
Pop Ioan
Dr. POP Ioan, Profesor Universitar Emerit
E-mail: ipop[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 203
Domenii de interes: Mecanica fluidelor, Transfer de caldura, Strat limita, Metode numerice
Purdea Ioan
Dr. PURDEA Ioan, Profesor Universitar Emerit
Adresa: Mathematica 216, Tel: 6301
Domenii de interes: Algebre universale, Multialgebre
Rus A. Ioan
Dr. RUS A. Ioan, Membru de onoare al Academiei, Profesor Universitar Emerit
E-mail: iarus[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 108, Tel: 6309
Domenii de interes: Ecuatii diferentiale, Teoria punctului fix
Salagean Grigore
Dr. SALAGEAN Grigore, Profesor Universitar Emerit
E-mail: salagean[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 3, Tel: 6308
Domenii de interes: Analiza complexa, Teoria geometrica a functiilor
Vasile Ureche
Dr. URECHE Vasile, Profesor Universitar Emerit
E-mail: vureche[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Astronomie, Astrofizică

Profesori invitaţi

Gheorghe Morosanu
Dr. MOROŞANU Gheorghe, Profesor Universitar Asociat Invitat
E-mail: morosanug[at]ceu.edu
Web: http://people.ceu.edu/gheorghe_morosanu
Adresa: 1051 Budapest, Zrinyi u. 14, 3rd floor, office #310
Domenii de interes: Ecuaţii diferenţiale şi cu diferenţe, Calcul variaţional, Ecuaţii de evoluţie în spaţii Banach, Teoria perturbaţiilor singulare, Teme de matematică aplicată

Cercetători / colaboratori

Zamfirescu Carol
Dr. ZAMFIRESCU Carol, Universitatea Ghent, Belgia
E-mail: czamfirescu[at]gmail.com
Web: http://czamfirescu.tricube.de/
Adresa: Departamentul de Matematici Aplicate, Informatică şi Statistica, Universitatea Ghent, Krijgslaan 281 – S9, 9000 Ghent, Belgia
Domenii de interes: Teoria grafurilor, Geometrie discreta

Doctoranzi

Alecsa Cristian
ALECSA Cristian, Doctorand
E-mail: cristian.alecsa[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Teoria punctului fix, Analiza operatorilor multivoci, Ecuații diferențiale
Corina Blidar
BLIDAR Corina, Doctorand
E-mail: corina.blidar[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Optimizare, Teoria jocurilor
Boros Imre
BOROŞ Imre, Doctorand
E-mail: imre.boros[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Metode numerice
Chiru Iulia-Elena
CHIRU Iulia Elena, Doctorand
E-mail: iulia.chiru[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes:
Andrada Cimpean
CIMPEAN Andrada, Doctorand
E-mail: andrada.c[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Inele si module
Silviu Grapini
GRAPINI Silviu, Doctorand
E-mail: silviu.grapini[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Teoria aproximarii, Analiza wavelet
Robert Gutt
GUTT Robert, Doctorand
E-mail: robert.gutt[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Mecanica fluidelor, Teoria Potențialului, Analiză complexă
Anamaria Indrea
INDREA Anamaria, Doctorand
E-mail:
Domenii de interes:
Lorinczi Abel
LŐRINCZI Ábel, Doctorand
E-mail: lorinczi[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Teoria reprezentării algebrelor finit dimensionale
Manu Andra
MANU Andra, Doctorand
E-mail: andra.manu[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Analiză complexă
Minuta Aurelian
MINUŢĂ Virgilius-Aurelian, Doctorand
E-mail: minuta.aurelian[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Reprezentari ale grupurilor si algebrelor
Madalina Moga
MOGA Madalina, Doctorand
E-mail: madalina.moga[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes:
Naicu Cosmina
NAICU Cosmina, Doctorand
E-mail:
Domenii de interes: Analiza complexa
Anca Oprea
OPREA Anca, Doctorand
E-mail:
Domenii de interes: Operatori neliniari si ecuatii diferentiale, Teoria punctului fix
Nicolae Valentin Papara
PAPARA Nicolae Valentin, Doctorand
E-mail: nvpapara[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Mecanica fluidelor
Papuc Ioan
PAPUC Ioan, Doctorand
E-mail: ioan.papuc[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes:
PÂRVA Oana-Maria, Doctorand
E-mail: oana.parva[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Analiza Complexă, Funcții univalente
Pall-Szabo Agnes Orsolya
PÁLL-SZABÓ Ágnes Orsolya, Doctorand
E-mail: pallszaboagnes[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Analiza complexă, Teoria geometrică a funcţiilor
Radu Simona Maria
RADU Simona-Maria, Doctorand
E-mail: simonamariar[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Module și categorii
Andreea Sandor
SANDOR Andreea, Doctorand
E-mail: andreea.sandor[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes:
Szatmari Eszter
SZATMARI Eszter, Doctorand
E-mail: szatmari.eszter[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes: Analiză complexă, Teoria geometrică a funcţiilor
Radu Trusca
TRUSCA Radu, Doctorand
E-mail: radu.trusca[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes:
Zecua Guillermo
ZECUA Guillermo, Doctorand
E-mail: guillermo.zecua[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de interes:

Personal didactic auxiliar

Bonda Georgeta
BONDA Georgeta, Tehnician
E-mail: gbonda[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Cladirea Centrala, Tel: 5242
Liviu Mircea
MIRCEA Liviu, Tehnician
E-mail: mirliviu[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Observatorul Astronomic, Tel: 0264-594592
Mesesan Ana
MESESAN Ana, Secretara
E-mail: amesesan[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Cladirea Centrala, Tel: 5242
Roman Adela-Elena
ROMAN Adela-Elena, Secretara
E-mail: adela.roman[at]math.ubbcluj.ro
Adresa: Mathematica 101, Tel: 6304