Demararea unui nou ciclu al Programului de Conversie Matematica

Deoarece s-au preinscris 29 de candidati, Departamentul de Matematica demareaza un nou ciclu al Programului de Conversie Matematica.

Inscrierile se fac in zilele de 21-23 septembrie (joi si vineri intre orele 12 si 16, sambata intre orele 9-12) in cladirea centrala a Universitatii Babeș-Bolyai (str. M. Kogalniceanu, nr. 1), sala 143, etaj 1.

Actele necesare la inscriere sunt urmatoarele:

 1. Diploma de Bacalaureat în copie legalizată şi foaia matricolă;
 2. Certificat de naştere în copie legalizată;
 3. Certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul;
 4. Copie după cartea de identitate;
 5. Diploma de licenţă şi supliment la diplomă/foaia matricolă în copie Legalizată;
 6. Diploma de disertaţie în copie legalizată – dacă este cazul;
 7. Fişă de preînscriere, completată online pe pagina universității, listată şi semnată de candidat.
 8. Fişa de înscriere procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat;
 9. Chitanţă taxă de procesare. Achitarea taxei (în cuantum de 30RON) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs la Secretariatul Facultăţii;
 10. Chitanţă taxă de înscriere. Achitarea taxei (în cuantum de 120RON) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs la Secretariatul Facultăţii;
 11. Adeverinţă medicală tip (eliberata de medicul de familie) în original, din care sa rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează;
 12. Adeverință cu vechimea de minim 2 ani în învățământul preuniversitar;
 13. Doua fotografii mărime 3/4 (cu numele candidatului scris pe verso);
 14. Dosar plic.

Notă: În cazul în care nu există copie legalizată se aduce originalul şi o copie pentru a fi legalizată de Comisia de Admitere

Taxa semestriala este de 900 RON (3600 pentru cei 2 ani). La inscriere se va plati 50% din taxa primului semestru, respectiv 450 RON.

Orele se vor desfasura sambata si duminica, cate 14 saptamani pe semestru.