Conferinţa Naţională Anuală „Caius Iacob” de Mecanica Fluidelor şi Aplicaţiile ei Tehnice

Data

17-19 Septemberie 2004, Cluj-Napoca

Organizatori

Academia Română şi Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Comitet de organizare

M. Iosifescu, L. Dragoş, M. Cazacu, H. Ene, C. Fetecău, A. Carabineanu, V. Ţigoiu, A. Postelnicu, I. Pop, M. Kohr, T. Groşan

Persoane de contact

I. Pop, E-mail: popi@math.ubbcluj.ro
M. Kohr, E-mail: mkohr@math.ubbcluj.ro
T. Groşan, E-mail: tgrosan@math.ubbcluj.ro

Data înregistrării şi titlul lucrării: 1 Septembrie 2004