Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 2020

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ADMITERE sau ŞCOLARIZARE pentru următoarele categorii de candidați:

  1. Candidaţii care au efectuat preînscrierea la concursul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatică, dar nu au finalizat încărcarea documentelor şi nu au primit număr de legitimaţie de concurs;
  2. Candidaţii la concursul de admitere care au achitat integral taxa de procesare şi înscriere, dar care beneficiază de reducerea taxei de înscriere datorită faptului că sunt copii ale cadrelor didactice şi beneficiază de scutirea taxei de înscriere la concursul de admitere;
  3. Candidaţii neeligibili la concursul de admitere nivel master, care nu îndeplinesc condiţiile minimale de înscriere, dar care au achitat taxa de procesare şi înscriere;
  4. Candidaţii care au fost redistribuiţi de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi solicită restituirea taxei de şcolarizare;

Dacă un candidat se află într-una din situaţiile mai sus enumerate, procedura de restituire a taxelor este următoarea:

În perioada 24-28 iulie 2020, se trimite:

  1. Cerere de restituire a taxei;
  2. Codul de referință cu care s-a achitat în aplicația de înscriere Academic Info (IdOrder și RRN) sau cu cardul REVOLUT (o captura a imaginii din telefon prin care s-a confirmat plata) sau o copie scanată a ordinului de plata sau dovada plății prin mandat poștal;
  3. Contul IBAN al candidatului (document scanat);
  4. O copie scanata după cartea de identitate.

După ce se vor centraliza toate cererile la nivelul facultăţii, în data de 30 iulie 2020, toate cererile vor fi depuse la Serviciul Financiar al UBB pentru operarea restituirii taxei solicitate în contul beneficiarului. Pentru candidaţii care vor solicita restituirea taxelor după data de 28 iulie 2020, cererile lor vor fi procesate începând cu data de 1 septembrie 2020.

Candidaţii care în urma etapei de redistribuire au fost admişi la o altă specializare la care cuantumul taxei de școlarizare este mai mare, vor achita diferența în aplicația Academic Info în perioada 1-15 octombrie 2020.