Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2020/2021

Hotărârea Senatului UBB nr. 8322/22.06.2020 privind modificarea Regulamentului cadru de cazare în căminele studențești

Studenții care doresc să aplice pentru ocuparea unui loc în căminele studențești pentru anul universitar 2020/2021 sunt rugați să completeze până la data de 04.09.2020, ora 12:00 următorul formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBE7LyJzaluDBvHM9GM6K44n9U8KdlNtslnOTTCcmNB7XEjQ/viewform

Dosarele pentru acordarea unui loc în cămin pe caz medical/social/familii de studenți/frați – studenți în UBB/studenții care au obținut performanțe la concursuri/competiții în anul universitar 2019/2020 vor trimite toate documentele justificative în format electronic în perioada 31 august 2020 – 4 septembrie 2020, ora 12:00 la următoarea adresa de email: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro.

Documentele necesare pentru cazurile enumerate mai sus vor fi afișate la sfârșitul lunii iulie 2020.

Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studenţeşti în anul universitar 2019/2020 se aplică şi pentru anul universitar 2020/2021. Regulamentul se găsește la următoarea adresa:

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/cazare/Regulament-cadru-cazare-2019-2020.pdf

Candidații care se vor înscrie la concursul de admitere în sesiunea iulie 2020 vor solicita un loc în cămin, daca este cazul, la înscrierea pentru concursul de admitere.


Solicitare locuri în cămin pe baza rezultatelor la concursuri studențești

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2019/2020 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor trimite cererea și o copie scanată după diploma obținuta prin email la adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până luni, 11 septembrie 2020, ora 12.00.