Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2020-2021 pe criteriul social, medical și de performanță

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse in Hotărârea Senatului UBB nr. 8322/22.06.2020 privind modificarea Regulamentului cadru de cazare în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare, după data de 20 septembrie 2020.

Tarifele practicate de Universitatea Babeş-Bolyai pentru cazarea studenţilor în căminele studenţeşti se găsesc la această adresă.

Cererile pentru acordarea căminelor pe caz social sau medical se pot trimite prin e-mail la adresa: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro în perioada 31 august – 4 septembrie 2020.

Documentele scanate si atasate e-mail-ului sunt următoarele:

Cerere tip

In criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (mai, iunie, iulie 2020) un venit lunar net mediu de 1346 lei pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.

La cererea de cazare se anexează: declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte justificative / doveditoare / cupoane de pensie ale susţinătorilor legali pe respectivele 3 luni, declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii, sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale susţinătorilor legali, certificate de căsătorie.

In criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenţii care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal.

Adeverinţele medicale vor fi eliberate de către medicul specialist.

Cerere si declaratie camin social 2020.doc


Solicitare locuri în cămin pe baza rezultatelor la concursuri studențești

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2019/2020 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor trimite cererea și o copie scanată după diploma obținuta prin email la adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până luni, 11 septembrie 2020, ora 12.00.

Hotărârea Senatului UBB nr. 8322/22.06.2020 privind modificarea Regulamentului cadru de cazare în căminele studențești