Burse semestrul I, an univ. 2020-2021

Repartizarea burselor este afisata in aplicatia Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces in aplicatie pe baza user-ului si parolei personale.

 1. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 57 burse de performanţă, 377 burse de merit, 189 burse de ajutor social şi 2 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte pentru studenţii care sunt înmatriculaţi pe locuri bugetate. Cererile studenţilor (33) care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă pentru acordarea bursei de ajutor social se vor trimite la Comisia de acordare a burselor pe universitate. Aceste cereri vor fi soluţionate la nivelul universităţii, urmând a se comunica ulterior dacă vor beneficia de bursă de ajutor social.
 2. Cererile depuse pentru acordarea ajutorului social ocazional de îmbrăcăminte au fost soluţionate favorabil de către Comisia de burse pe facultate, urmând a primi o singură data echivalentul unei burse de ajutor social, respectiv suma de 580 lei.
 3. Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit şi de ajutor social se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă și sunt școlarizați în regim bugetat.
 4. Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăților, astfel:
  • 12% – fond pentru burse de performanță;
  • 58% – fond pentru burse de merit;
  • 30% – fond pentru burse de ajutor social.
 5. Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care urmează cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.
 6. Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente.
 7. Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, studentii anului I nivel licenta si master, nu beneficiaza de bursa de performanta in semestru I al anului universitar curent.
 8. La medii egale s-au aplicat criteriile de departajare conform regulamentului.

Contestații

Contestaţiile la bursele acordate in semestrul I al anului universitar 2020/2021 se vor depune în perioada 26 octombrie 2020 – 28 octombrie 2020 la adresa de email:

cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro

Rezultatele la contestatii se vor afisa in data de 30 octombrie 2020 pe pagina facultatii, iar listele finale cu beneficiarii de bursă în Aplicaţia Academic Info.

Formular contestatie burse sem. 1 an. univ 2020-2021.docx