Anunţuri din categoria: Anunţuri studenţi

Planificarea susţinerilor lucrărilor de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Rezultatele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Contestaţiile la proba scrisă a examenului de licenţă se depun miercuri, 6 septembrie 2017, între orele 8,00-13,00 la secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică, sala 146. Rezolvarea contestaţiilor se va face miercuri, 6 septembrie 2017 începând cu ora 13,00. Rezultatele în urma contestaţiilor se vor afişa la avizierul facultăţii.

IMPORTANT: In atenția studenților din anii II și III (licență) și anul II (master) – alegerea cursurilor opționale și completarea contractelor de studiu

Din această săptămână, aplicația AcademicInfo permite, din nou, completarea contractelor de studii. Studenții anilor II si III (licență) si anul II (master) sunt rugați să-și completeze contractele de studii, iar cei care au făcut-o deja sunt rugați sa verifice dacă cursurile opționale pe care și le-au ales fac parte din lista opționalelor aprobate. In caz

Planificarea susţinerilor lucrărilor de disertaţie, sesiunea septembrie 2017

Subiectele probei scrise a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Subiect licenţă informatică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică septembrie 2017 (maghiară) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2017 (română) Subiect licenţă matematică-informatică septembrie 2017 (maghiară)

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii privind locurile disponibile pentru mobilităţi definitive interne

In urma analizei situaţiei locurilor disponibile la specializările facultăţii, Comisia Executiva a Consiliului facultăţii, în şedinţa din 4 septembrie 2017, a aprobat următoarele locuri disponibile pentru mobilitate definitivă: La specializarea Matematica (cu limba de predare română): 5 locuri; La specializarea Matematica (cu limba de predare maghiară): 3 locuri; La specializarea Matematică informatică (cu limba de

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii privind criteriile de departajare pentru reînmatricularea studenţilor

Comisia Executiva a Consiliului facultăţii, în şedinţa din 4 septembrie 2017, a aprobat următoarele criterii de departajare a dosarelor depuse de studenţi în vederea reînmatriculării: Criteriul 1: numărul de credite obţinute în anul ultimei exmatriculări; Criteriul 2: media ponderată calculată pe baza notelor obţinute în anul ultimei exmatriculări.

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru proba scrisă a examenului de licenţă, sesiunea septembrie 2017

Candidații vor fi prezenți în data de 5 septembrie 2017 în sala la ora 8:15 având asupra lor cartea de identitate, iar în cazul studenților/studentelor căsătorite care și-au schimbat numele și carnetul de student

Calendarul examenului de finalizare a studiilor şi acte necesare la înscriere, sesiunea septembrie 2017

Cereri tip de înscriere (cererile de mai jos se vor lista faţă/verso) Nivel licenţă Nivel master Studenţii anului III care nu au la facultate foile matricole din liceu necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2017 Înscrieri: 4 septembrie 2017 între orele 9,00-13,00 (inclusiv absolvenții specializării Ingineria

Depunerea cererilor de reînmatriculare pentru anul univ. 2017-2018

Cererile pentru reînmatriculare se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2017 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română), Informatică (în limba germană), masteratele în limba română – doamna Coldea Gafia, email: gcoldea@yahoo.com; Informatică (în limba română) – doamna Gherman Simona, email: simonag@math.ubbcluj.ro; Informatică (în limba engleză) – doamna