Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Selecție pentru mobilități Erasmus de studii și plasament

Selecție pentru mobilități Erasmus de studii și plasament
Informaţii: http://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus Elementele cerute la dosar sunt: fişa candidatului (se completează on-line la https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php şi se listează documentul pdf generat); declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii); scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.); curriculum vitae

Informaţii cu privire la modul de afişare al propunerilor de acordare a burselor în semestrul II al anului universitar 2018/2019

Conform adresei 17975/8.10.2018 propunerile pentru acordarea burselor se afișează doar la avizierul facultății. Repartizarea fondului de burse alocat Facultăţii de Matematică şi Informatică s-a făcut respectând Regulamentul de acordare al burselor aprobat de Senatul UBB cu încadrarea în procentele prevăzute după cum urmează: 12% fond pentru bursele de performanţă (56 burse de performanţă) 58% fond

Programul Euro 200, ediția 2019

„Euro200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Cererile se pot depune la Rectorat, în intervalul orar 9.00 – 12.00, la biroul 110. Persoana de contact: Secretar Crina Hancu. Termen de depunere a cererilor: 19 aprilie 2019. Informații: Adresă facultăți / Acte dosar

Burse semestrul II, anul universitar 2018/2019

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii la şedinţa din data de 25 septembrie 2018, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor penru anul universitar 2018/2019, după cum urmează: Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00 Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00 Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale şi

Start selecției pentru bursele de cercetare oferite de Endava

Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă selecţia pentru burse de cercetare oferite de Endava. Bursele se acordă pe o perioadă de 4 luni (25 februarie – 24 iunie 2019) și vizează următorul proiect: Process Automation Dynamics 365 is a collection of cloud-based business applications that combine components of customer relationship management (CRM) and

Burse sociale din veniturile extrabugetare ale universității Babeș-Bolyai

Listele beneficiarilor și respinșilor burselor sociale din fonduri extrabugetare UBB pentru semestrul I, an universitar 2018-2019 sunt afișate la avizierul facultății.

Important în vederea acordării burselor

Studenții care sunt beneficiari ai burselor de performanță, merit și ajutor social care nu au depus contul IBAN la Serviciul Social, sunt rugați urgent să se prezinte până vineri, 2 noiembrie 2018 la Serviciul Social, str. I.C. Brătianu, nr. 14 cu contul IBAN care să conțină viza băncii.

Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul I, an univ. 2018-2019 și rezultatele contestațiilor depuse

Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul I, an univ. 2018-2019 (după contestații) și rezultatele contestațiilor depuse sunt afișate la avizierul facultății.

Clasamentul proiectelor depuse la Facultatea de Matematică și Informatică în vederea acordării burselor speciale pentru activitate ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai în anul universitar 2018-2019

Clasamentul proiectelor depuse la Facultatea de Matematică și Informatică în vederea acordării burselor speciale pentru activitate ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai în anul universitar 2018-2019 este afișat pe domenii NUMAI la avizierul facultății, pe baza numărului matricol. Contestaţiile se pot depune în perioada 25 – 29 octombrie 2018 (în zilele lucrătoare), la secretariatul facultăţii între orele

Lista studenţilor bursieri pe semestrul I, an univ. 2018-2019

Conform dispozitiilor Rectoratului UBB, tabelele cu studentii beneficiari ai burselor de merit/performanta si ajutor social sunt afisate NUMAI la avizierul facultatii, cu nr. matricol. Contestațiile se pot depune în zilele de 24, 25 și 26 octombrie 2018 între orele 9-12 la Secretariatul Facultății de Matematică și Informatică prin completarea prezentului formular. Rezultatele contestațiilor se vor