Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

O nouă selecţie pentru mobilități Erasmus

Pentru mobilitățile Erasmus rămase libere după selecţie se organizează un nou concurs, după cum urmează: mobilități de studiu de 3-5 luni pentru doctoranzi mobilitate de studiu de 5 luni la Northern Kentucky University, KY, SUA. Pentru această mobilitate trebuie obținut un certificat de competență lingvistică TOEFL înainte de plecarea în mobilitate. mobilități de plasament la

Lista studentilor care nu si-au ridicat bursele

Nr. crt. Numele şi prenumele Data la care apare cu bursa neridicată 1. Crisan Marian Vlad 31.03.2017 2. Ionescu Maria 31.03.2017 3. Sabo Sergiu Vlad 31.03.2017 4. Corbu Radu 31.03.2017 5. Leiti David 31.03.2017 6. Oros Marianna 31.03.2017 7. Rus Bianca Damaris 31.03.2017 8. Viman Adrian Viorel 31.03.2017 9. Letti David 31.03.2017 Studenții sunt rugați

Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul II, an univ. 2016-2017

Contestaţiile se pot depune în perioada 28 martie – 30 martie 2017 pȃnă la ora 12:00 la secretariatul facultăţii între orele 9:00-12:00.

Burse semestrul II, an univ. 2016-2017

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de

Important pentru studenţii bursieri din semestrul I, an univ. 2016/2017

Studenţii care nu şi-au depus contul IBAN pentru virarea burselor aferente semestrului I al anului universitar 2016/2017, sunt rugaţi sa depună până la data de 19 ianuarie 2017 contul IBAN vizat de banca emitentă la Serviciul Social, str. I.C. Brătianu, nr. 14. studenti_bursieri_fara_cont_IBAN_ianuarie_2017.pdf

Yardi Romania Scholarship Program 2016

Yardi Romania Scholarship Program 2016
Yardi Romania is offering 15 scholarships, each worth 1,000 euros, to students who pursue studies in the following fields: Computer Science, Telecommunications, Economic Sciences, Communication and PR, Journalism, Letters, European Studies or Business. Are you enrolled full-time in a bachelor’s, master’s or doctor’s degree program? You had excellent grades and exceptional extracurricular projects in the

Rezultatele reexaminării proiectelor de cercetare în vederea obţinerii burselor de performanţă ştiinţifică

În urma reexaminării dosarelor proiectelor de cercetare depuse în vederea obţinerii burselor de performanţă ştiinţifică pe domeniul Matematică ca urmare a aprobării contestaţiilor depuse referitoare la susţinerea publica din 28.10.2016, clasamentul este: F-contracţii în spaţii de distanţă, aplicant Kajanto Sandor, conducător asist. dr. Andor Lukacs: 9,60 (nouă 60%). Aplicaţii ale teoriei grupurilor în studiul unor

Ierarhia proiectelor depuse în vederea obţinerii burselor de performanţă ştiinţifică

În urma examinării dosarelor şi în conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai, comisiile de la nivelul facultăţii au stabilit următoarea ierarhie a proiectelor: Domeniul Matematică Aplicaţii ale teoriei grupurilor în studiul unor probleme de teoria numerelor, aplicant Moldovan Bogdan-Daniel, conducător conf. dr. Simion Breaz: 90 puncte (nota 9). F-contracţii

Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul I, an univ. 2016-2017

Lista studenţilor bursieri pe semestrul I, an univ. 2016-2017 Soluţionarea contestaţiilor depuse la acordarea burselor Nota: In urma modificarii cuantumului aferent burselor de studiu, merit si sociale incepand cu semestrul I al anului universitar 2016/2017 a fost modificat numarul studentilor care beneficiaza de unele categorii de burse.