Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Yardi Romania Scholarship Program, 2017

Yardi Romania Scholarship Program, 2017
To recognize and reward students with exceptional academic results and professional achievements, for the 4th year in a row, Yardi Romania is offering 15 scholarships, each worth 1,000 EUR. Eligibility Criteria To be considered for a scholarship students must be enrolled full-time in a BA (2nd, 3rd, 4th year), MA or PhD program at one

Lansarea competiției pentru Bursele speciale pentru activitatea științifică 2017-2018 la Universitatea Babeș-Bolyai

Va aducem la cunoștință lansarea competiției pentru Bursele speciale pentru activitatea științifică 2017-2018 la Universitatea Babeș-Bolyai. Calendarul competiţiei la Facultatea de Matematică şi Informatică Depunerea dosarelor: 18 – 23 octombrie 2017 (în zilele lucrătoare), la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 12.00 Susţinerea publică a proiectelor de cercetare: domeniul Matematică – 24 octombrie 2017, sala de

Depunerea dosarelor pentru obţinerea unei burse REGELE CAROL I

Studenții eligibili pentru obţinerea unei burse REGELE CAROL I pot depune actele necesare în vederea obținerii acestora la secretariatul facultății până în data de 5 octombrie 2017, ora 12:00. Cerere bursa 2017 REGELE CAROL I.pdf Lista candidatilor eligibili pentru bursa CAROL I.pdf HG 403 2017 bursa REGELE CAROL I.pdf Adresa MEN bursa Regele Carol I.pdf

Informaţii privind acordarea burselor

Lista studenţilor cu mediile din anul II şi III nivel licenţă şi anul II master în vederea solicitării burselor se ridică de către şeful de an de la secretara specializării în perioada 3-5 octombrie 2017, iar după semnarea acestora de către studenţi se predă la secretara specializării până în data de 12 octombrie 2017. Studenţii

În atenția studenților eligibili pentru subvențiile de cazare, bursele de merit olimpic internațional, bursa Regele Carol I, bursele de studiu pentru studenții din mediul rural și bursele speciale acordate copiilor persoanelor afectate de explozia de la Exploatarea Miniera Petrila, respectiv Uricani

Studenții eligibili pentru subvențiile de cazare, bursele de merit olimpic internațional, bursa Regele Carol I, bursele de studiu pentru studenții din mediul rural și bursele speciale acordate copiilor persoanelor afectate de explozia de la Exploatarea Miniera Petrila, respectiv Uricani (a se vedea adresa rectoratului atașata) pot depune actele necesare în vederea obținerii acestora la secretariatul

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

Lista studentilor care nu si-au ridicat bursele

Nr. crt. Numele şi prenumele Data la care apare cu bursa neridicată 1. Crisan Marian Vlad 31.03.2017 2. Ionescu Maria 31.03.2017 3. Sabo Sergiu Vlad 31.03.2017 4. Corbu Radu 31.03.2017 5. Leiti David 31.03.2017 6. Oros Marianna 31.03.2017 7. Rus Bianca Damaris 31.03.2017 8. Viman Adrian Viorel 31.03.2017 9. Letti David 31.03.2017 Studenții sunt rugați

Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul II, an univ. 2016-2017

Contestaţiile se pot depune în perioada 28 martie – 30 martie 2017 pȃnă la ora 12:00 la secretariatul facultăţii între orele 9:00-12:00.

Burse semestrul II, an univ. 2016-2017

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de

Important pentru studenţii bursieri din semestrul I, an univ. 2016/2017

Studenţii care nu şi-au depus contul IBAN pentru virarea burselor aferente semestrului I al anului universitar 2016/2017, sunt rugaţi sa depună până la data de 19 ianuarie 2017 contul IBAN vizat de banca emitentă la Serviciul Social, str. I.C. Brătianu, nr. 14. studenti_bursieri_fara_cont_IBAN_ianuarie_2017.pdf