Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Anunț pensii de urmaş-copii

Conform prevederilor art.84 lit.b) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș și după împlinirea vârstei de 16 ani dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Burse de cercetare pentru studenţi oferite de METRO

Burse de cercetare pentru studenţi oferite de METRO
Facultatea de Matematică și Informatică împreună cu compania METRO SYSTEMS lansează selecția studenţilor pentru burse de cercetare în cadrul a două proiecte de cercetare: Exploring new trends in software for retail: Identifying a future backbone system technology for METRO Exploring new trends in software for retail: Odoo and METRO for the future Bursele de cercetare

Burse de cercetare pentru studenti oferite de TORA

Burse de cercetare pentru studenti oferite de TORA
Facultatea de Matematică și Informatică impreuna cu compania TORA lanseaza selectia studentilor pentru burse de cercetare.     Efficient off-chain verification of Zero Knowledge Proofs Background Tora is working on implementing a secure exchange for cryptocurrencies called Cyberian. This exchange is based on cryptographic technologies (mainly Secure Multi-party Computation and Zero Knowledge Proofs), and will

Important în vederea acordării burselor pe sem. 2, an univ. 2018-2019

Listele finale cu beneficiarii burselor după contestații sunt afișate la avizierul facultății. Studenții care sunt beneficiari ai burselor de performanță, merit și ajutor social care nu au depus contul IBAN la Serviciul Social, sunt rugați urgent să se prezinte până miercuri, 3 aprilie 2019 la Serviciul Social, str. I.C. Brătianu, nr. 14 cu contul IBAN

Selecție pentru mobilități Erasmus de studii și plasament

Selecție pentru mobilități Erasmus de studii și plasament
Informaţii: http://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus Elementele cerute la dosar sunt: fişa candidatului (se completează on-line la https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php şi se listează documentul pdf generat); declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii); scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.); curriculum vitae

Informaţii cu privire la modul de afişare al propunerilor de acordare a burselor în semestrul II al anului universitar 2018/2019

Conform adresei 17975/8.10.2018 propunerile pentru acordarea burselor se afișează doar la avizierul facultății. Repartizarea fondului de burse alocat Facultăţii de Matematică şi Informatică s-a făcut respectând Regulamentul de acordare al burselor aprobat de Senatul UBB cu încadrarea în procentele prevăzute după cum urmează: 12% fond pentru bursele de performanţă (56 burse de performanţă) 58% fond

Programul Euro 200, ediția 2019

„Euro200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Cererile se pot depune la Rectorat, în intervalul orar 9.00 – 12.00, la biroul 110. Persoana de contact: Secretar Crina Hancu. Termen de depunere a cererilor: 19 aprilie 2019. Informații: Adresă facultăți / Acte dosar

Burse semestrul II, anul universitar 2018/2019

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii la şedinţa din data de 25 septembrie 2018, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor penru anul universitar 2018/2019, după cum urmează: Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00 Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00 Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale şi

Start selecției pentru bursele de cercetare oferite de Endava

Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă selecţia pentru burse de cercetare oferite de Endava. Bursele se acordă pe o perioadă de 4 luni (25 februarie – 24 iunie 2019) și vizează următorul proiect: Process Automation Dynamics 365 is a collection of cloud-based business applications that combine components of customer relationship management (CRM) and

Burse sociale din veniturile extrabugetare ale universității Babeș-Bolyai

Listele beneficiarilor și respinșilor burselor sociale din fonduri extrabugetare UBB pentru semestrul I, an universitar 2018-2019 sunt afișate la avizierul facultății.