Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Bosch Scholarship in Software and Hardware, Engineering Center Cluj

Bosch Scholarship in Software and Hardware, Engineering Center Cluj
Aplică acum şi fii recompensat pentru rezultatele tale academice excepţionale! Centrul de Inginerie Bosch din Cluj oferă 20 de burse “Robert Bosch”. Aplicaţiile trebuie trimise până în data de 28 iunie aici: https://smrtr.io/462Q_ Pe 29 iunie, de la ora 11:00, va avea loc testul tehnic online, pe Kahoot. După înregistrare, vei primi mai multe detalii.

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social în semestrul II al anului universitar 2019/2020, acordate din veniturile extrabugetare ale UBB

burse ajutor social din fonduri extrabugetare sem. 2 2019-2020 buget.pdf burse ajutor social din fonduri extrabugetare sem. 2 2019-2020 taxa.pdf Studenții care sunt beneficiari ai burselor de ajutor social care nu au depus contul IBAN la Serviciul Social, sunt rugați să trimită urgent prin email la Serviciul Social, contul IBAN la adresa de e-mail: social@ubbcluj.ro.

Lista finala cu studenții beneficiari ai ajutorului financiar de 1500 lei pentru achiziționarea de calculatoare

Lista finala ajutoare achizitie calculator FMI conform HCA 5479/30.03.2020.xlsx

Listele finale cu beneficiarii burselor după contestații pentru semestrul II al anului universitar 2019/2020

UPDATE: Este obligatoriu ca pe fata documentului bancar trimis Serviciului Social sa se noteze: denumirea facultatii, CNP-ul, tipul bursei, anul de studiu, numele inainte de casatorie (unde este cazul) si data completarii. Având în vedere situația de față, Serviciul Social acceptă documentul bancar generat în format electronic – spre exemplu fișier PDF descărcat de pe

Număr ajutoare financiare pentru achiziționarea de calculatoare distribuit pe facultăți

La facultatea noastră a fost alocat un număr de 12 burse de ajutor pentru achiziționarea de calculatoare, conform HCA 5479/30.03.2020.

Anunț pentru studenții beneficiari ai burselor de ajutor social în semestrul II al anului universitar 2019/2020

Studenții care au depus cereri pentru acordarea de bursă de ajutor social în semestrul II al anului universitar 2019-2020 pot depune până la data de 3.04.2020, ora 22.00, la dosarul deja trimis, o confirmare că vor să beneficieze de prevederile HCA nr. 5479/30.03.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării unui computer

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în semestrul II al anului universitar 2019/2020

Rezultatul contestațiilor la burse

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul II al anului universitar 2019/2020

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat: Repartizarea burselor este afisata in aplicatia AcademicInfo la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro fiecare student avand acces in aplicatie pe baza user-ului si parolei personale. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 60 burse de performanţă, 381 burse de merit, 202

Prelungire termen de depunere a cererilor de bursă de performanță și merit şi a dosarelor de bursă socială

Termenul de depunere a cererilor de bursă şi a dosarelor de bursă socială s-a prelungit până în data de 20 martie 2020. Cererile de bursă pot fi trimise si electronic, pe adresa de e-mail: math@math.ubbcluj.ro, iar dosarele de bursă socială se vor încărca în aplicaţia de burse, conform documentului ataşat. Dispozitie burse sem. II 2019-2020.pdf

Burse de performanţă, merit şi ajutor social pentru studenţi – semestrul II 2019/2020

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică, la şedinţa din data de 24 septembrie 2019, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2019/2020, după cum urmează: Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00 Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00 Număr minim de credite pentru