Anunţuri din categoria: Anunţuri postuniversitar informatică

Orarul actualizat al programului postuniversitar de pregatire si formare profesionala in Informatica, modulul 1, sem. 1, an univ. 2019-2020

Orar Postuniversitar Informatica, modulul 1, sem. 1, an univ. 2019-2020.xlsx Sala LAMBDA se găsește în clădirea Mathematica, str. Ploiești, nr. 25. În data de 12 octombrie 2019 amfiteatrul Socrate nu este disponibil. Activitățile didactice programate aici se vor ține în sala T. Popoviciu, clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. 1.

Deschiderea programului postuniversitar de pregatire si formare profesionala in Informatica, pentru anul 1

Vineri, 4 octombrie 2019, intre orele 16-17, va avea loc deschiderea oficiala a programului postuniversitar de pregatire si formare profesionala in Informatica in amfiteatrul Socrate, din cladirea de birouri NTT DATA Romania de pe str. Constanta, nr. 19-21, la parter. Sunt invitati sa participe cursantii anului 1 ai programului postuniversitar pentru prezentarea programului, incheierea contractelor

Deschiderea anului universitar la Programul Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesionala în Informatică

Deschiderea anului universitar la Programul Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesionala în Informatică va avea loc în data de vineri, 4 octombrie 2019, începând cu ora 16 în sala Socrate, la sediul companiei NTT DATA de pe str. Constanța, nr. 19-21, la parter. Studentii anului I sunt rugati sa aduca contractele de studiu listate si

Planificarea susținerilor lucrărilor de absolvire pentru studenții Programului Postuniversitar de Informatică, sesiunea septembrie 2019

Planificare sustineri lucrari absolvire post universitar informatica septembrie 2019.pdf

O noua sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala in Informatica

În data de 21 septembrie, ora 9:00, se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar

Rezultatele testului de verificare a competențelor de gândire logică și algoritmică din cadrul concursului de admitere pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională: Informatică, sesiunea septembrie 2019

Nr. crt. Nr. legitimatie Punctaj concurs Rezultat (Admis/Respis) 1 846 100 Admis 2 843 100 Admis 3 842 100 Admis 4 838 96 Admis 5 839 93 Admis 6 844 93 Admis 7 841 92 Admis 8 847 92 Admis 9 840 88 Admis 10 837 88 Admis 11 845 85 Admis Confirmarea locului obținut

Lista canditaților înscriși la concursul de admitere pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională: Informatică

Candidații sunt rugați să se prezinte pentru testul de verificare a competențelor de gândire logică și algoritmică în data de 13 septembrie 2019, ora 16:45, în fața aulei N. Iorga, având asupra lor cartea de identitate. Nr. crt. Nume, inițiala tatălui, prenume 1 Buhos V.C. Teodora-Cristina 2 Ciolpan V. Diana 3 Crăciun C. Simina 5

Admitere la Programul postuniversitar de pregătire şi formare profesională în Informatică

Admitere la Programul postuniversitar de pregătire şi formare profesională în Informatică
Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna septembrie 2019 o nouă admitere în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică. Calendarul acestei sesiuni este următorul: Înscrierea (la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. 1, sala 143): 11 septembrie 2019 între orele 9:00-15:00 12 septembrie 2019

Termene de plata ale taxei de școlarizare pentru studenții Programului Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică

Modalităţi de plată: numerar/pos la casieria facultăţii on line pe platforma UBB: AcademicInfo (secțiunea taxe) virament bancar Moneda Banca IBAN SWIFT LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU Cu specificația: Taxa de scolarizare Postuniversitar Informatica Deoarece aplicația de taxe din ACADEMIC INFO a fost modificata începând cu anul universitar 2019/2020, facilitatea de plată în rate operează astfel:

Planificarea sesiunii speciale pentru studenţii din anul terminal din cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

Calendarul sesiunii speciale: 6-8 septembrie 2019 Denumirea disciplinei Cadrul didactic examinator Data şi ora Sala Introducere în platforma .NET Lect. dr. Ionescu Sebastian-Vlad 07.09.2019 ora 9.00 NTT Tehnologii si Framework-uri Enterprise Lect. dr. Găceanu Radu Studenții sunt rugați să contacteze cadrul didactic prin e-mail (rgaceanu@cs.ubbcluj.ro) pentru a stabili data, ora și locul de examinare.