Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Eliberare diplome de licenţă, sesiunea iulie 2021

Se eliberează diplomele de licenţă pentru absolvenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică care si-au sustinut examenul de finalizare a studiilor ȋn sesiunea iulie 2021. Pentru informaţii legate de eliberarea diplomelor de licenţă si planificarea pentru ridicarea diplomei consultati link-ul: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii Vă rugăm să NU uitaţi de cele 2 fotografii tip buletin de identitate (marimea ¾)

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Matematică, ediţia 2022

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Matematică, ediţia 2022
Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi sambata 21 mai 2022 de la ora 11 in sala e (cladirea Mathematica) la Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică (nivel licenţă/master/doctorat). Studenţii care doresc să susţină comunicări sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic coordonator. Comisia este formată din

În atenția studenților din an terminal (an 3 nivel licență, an 2 nivel master)

Studenții din an terminal (an 3 nivel licență, an 2 nivel master), care nu aveau până în prezent coordonator științific pentru realizarea lucrării de licență / disertație, au fost repartizați din oficiu pe locurile rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice. Studenții aflați în această situație

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2022. 1. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30%

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022. 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30%

În atenția studenților din ani terminali care nu și-au ales un coordonator științific pentru lucrarea de licență/disertație

Studenţii din ani terminali care până la data de 1 martie 2022 nu vor avea un coordonator științific pentru lucrarea de licență/disertație, vor fi repartizați din oficiu pe locurile rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice. Studenții din ani terminali arondați specialzărilor de la Departamentul de

În atenția studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență sau de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022. Studenții testează similaritatea lucrării de licență/disertație folosind softul antiplagiat Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de finalizare de studii – sesiunile iunie-iulie/septembrie 2022

Aprobată de Consiliul Facultăţii din data de 23.11.2021 Prezenta metodologie este o anexă a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind

De la idee la susținerea reușită a lucrării de licență

Stimați studenți, În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0042 „Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai V”, va avea loc workshop-ul on-line referitor la elaborarea lucrării de licență în științe exacte „De la idee la susținerea reușită a lucrării de licență”, în limba română. Lectorul workshop-ului este domnul Conf. univ. dr. Zoltan Balint (Facultatea de Fizică). Întâlnirea va avea

In atentia studentilor an II nivel licenta si an I nivel master – Hotărâre privind calendarul elaborării lucrărilor de licenţă/disertație pentru studenții care vor finaliza studiile începând cu anul 2022

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 20.04.2021 Fiecare student al facultăţii trebuie să-şi aleagă un coordonator ştiinţific pentru elaborarea lucrării de licență/disertație. Coordonatorul trebuie să fie cadru didactic titular cu titlul de doctor. Asistenţii fără doctorat pot coordona lucrări de licenţă supervizaţi de un alt cadru didactic cu titlu de doctor. Temele pot fi