Anunţuri din categoria: Anunţuri cadre didactice

Dosarele depuse în vederea alegerii reprezentantului domeniului Matematică în Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică

Crivei Septimiu alegeri SDMI 2020.zip

Hotărâre privind luarea unor măsuri speciale având în vedere situaţia epidemiei privind achitarea taxelor de şcolarizare

Nr. 766/19.05.2020 Având în vedere situaţiile create de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 şi măsurile de prevenire luate la nivel national şi intern şi Hotărârea nr. 6766/14.05.2020 a  Consiliului de Adminsitraţie al Universităţii Babeş-Bolyai, prin exprimarea votului electronic a membrilor Consiliului Facultăţii la data de 19 aprilie 2020, HOTĂRĂŞTE: Prin suspendarea penalităţilor aferente plăţii cu întârziere

Calendarul alegerii reprezentantului domeniului Matematică în Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică

Depunerea dosarelor de candidatură pentru alegerea reprezentatului domeniului Matematică în Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică se va face online, la adresa de e-mail amesesan@math.ubbcluj.ro, până la 31 mai 2020. Dosarul de candidatură va conține Curriculum Vitae format Europass. Lista publicaţiilor pe ultimii 5 ani. Proiect privind dezvoltarea, managementul şi iniţiativele promovate. Alegerea reprezentatului

Anunț cu privire la modalitatea de examinare în sesiunea de examene, examene care vor fi planificate conform Structurii anului universitar 2019/2020

Conform Anexei 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Matematică și Informatică cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe aprobată în Consiliul Facultății în ședința din 28 aprilie, modificându-se forma de examinare pentru fiecare disciplină, vă comunicăm modalitatea de examinare pentru anii terminali, urmând ca în data

Măsurile luate de Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga” pentru susținerea activităților didactice și de cercetare

Măsurile luate de Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga” pentru susținerea activităților didactice și de cercetare

Dosarele de candidatură depuse pentru funcția de director al Departamentului de Informatică

Dosar candidatura Laura Diosan.zip

Sprijină Asociația AMIC a Matematicienilor și Informaticienilor Cluj

Pentru sprijinirea Asociației Matematicienilor și Informaticienilor, cadrele didactice care au disponibilitate sunt rugate să completeze Declarația 230 și Anexa Declarației 230 pentru virarea impozitului de 2%. Declarația 230 și Anexa Declarației 230 trebuie completate și semnate în doua exemplare obligatoriu cu pix de culoare albastră și conform instrucțiunilor de completare. Aceste documente pot fi depuse

Lista cadrelor didactice cu drept de vot pentru alegerea directorului Departamentului de Informatică din data de 13 mai 2020

Liste vot mai 2020 DI.xlsx

Hotărâre a Consiliului Departamentului de Informatică privind evaluarea studenților

Hotărâre a Consiliului Departamentului de Informatică privind evaluarea studenților aprobată în Consiliul Departamentului de Informatică din 29 aprilie 2020

Anexa 1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică cu Privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene şi de restanţe

Aprobată de Consiliul Facultăţii în ședința din 28 aprilie 2020 Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și