Anunţuri din categoria: Anunţuri cadre didactice

Orar semestrul II, an universitar 2016-2017, valabil în prima săptămână de activităţi didactice

Susţinere teză de doctorat, KISS Tibor: Session Logic and its Applications in Railway Industry

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Session Logic and its Applications in Railway Industry (Logica de sesiune și aplicațiile sale în industria transportului feroviar), autor KISS Tibor, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. PÂRV Bazil, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Susţinerea publică va

Orarul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” şi a Bibliotecii Facultăţii de Matematică şi Informatică în zilele de 23 şi 24 ianuarie 2017

Pentru a răspunde solicitărilor venite din partea studenţilor în perioada sesiunii de examene (ianuarie-februarie 2017), precum şi pentru a facilita accesul la materialele info-documentare necesare pregătirii de specialitate, vă aducem la cunoștință ca Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca va funcţiona cu program normal (8:00-20:00) în zilele de 23-24 ianuarie. Biblioteca Facultăţii de Matematică şi

In atentia studentilor si cadrelor didactice: Cu privire la zilele de 23 si 24 ianuarie 2017

In zilele de 23 si 24 ianuarie 2017 serviciile Universitatii (secretariat, decanat, caserie, directia administrativ-economica) sunt inchise. In schimb, examenele programate in aceste zile se desfasoara conform programului stabilit.

Profesorul Grigore (Bobby) Călugăreanu la 70 de ani!

Profesorul Grigore (Bobby) Călugăreanu la 70 de ani!
Profesorul Grigore (Bobby) Călugăreanu, profesor emerit al facultăţii noastre, împlineşte joi 20 ianuarie 2017 frumoasa vârstă de 70 de ani. În continuare extrem de activ (a publicat, de exemplu, numai în 2016 6 articole (în reviste de prim rang) şi o carte pe domeniul Algebrei), profesorul Călugăreanu rămâne în prim-planul vieţii ştiinţifice a facultăţii şi

Workshop on Nonlinear Analysis on the Occasion of the 65th Birthday of Patrizia Pucci, May 25-27, 2017, Cluj-Napoca, Romania

The Workshop on Nonlinear Analysis on the Occasion of the 65th Birthday of Patrizia Pucci will take place on May 25-27, 2017, in Cluj-Napoca, Romania. The workshop will consist on invited talks delivered by László HATVANI, Roberta FILIPUCCI, Liviu IGNAT, Petru JEBELEAN, Alexandru KRISTÁLY, Mihai MIHĂILESCU, Dimitri MUGNAI, Gheorghe MOROȘANU. Contact: Csaba VARGA, csvarga@cs.ubbcluj.ro and

Invitaţie la susţinerea tezei de abilitare a dlui conf. dr. Istvan Gergely Czibula cu titlul Contributions to Search-based Software Engineering

Vineri, 20 ianuarie 2017, începând cu orele 11, în amfiteatrul 5/I (T. Popoviciu) din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, va avea loc susţinerea tezei de abilitare cu titlul Contributions to Search-based Software Engineering (Contributii in Ingineria Software bazata pe cautare), autor dl conf. dr. Istvan Gergely Czibula. Sunteţi invitaţi să participaţi.

Facultatea de Matematică şi Informatică găzduiește lansarea numărului din ianuarie 2017 a Today Software Magazine

Facultatea de Matematică şi Informatică găzduiește lansarea numărului din ianuarie 2017 a Today Software Magazine
Miercuri 25 ianuarie 2017, începând cu orele 17:30, în amfiteatrul Nicolae Iorga (2/I) din Clădirea Centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică găzduiește lansarea numărului din ianuarie 2017 a Today Software Magazine împreună cu dezbaterea „Planuri în IT pentru 2017”. Participarea la eveniment este gratuită, participanţii urmând să primească ultimul număr al Today

Şedinţa festivă de comunicări: Profesorul Kassay Gábor la 60 de ani

Şedinţa festivă de comunicări: Profesorul Kassay Gábor la 60 de ani
Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, vă invită la şedinţa festivă de comunicări dedicată profesorului Kassay Gábor la împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani. Agenda evenimentului este următoarea: Prof. dr. Adrian Petruşel: Profesorul Kassay Gábor la 60 de ani; Conf.

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iulie 2017

Aprobat în Consiliul facultăţii din 22 noiembrie 2016 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind