Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere nivel licenţă

Rezultatele concursului de admitere nivel licenta din 20 iulie 2017

Confirmarea locului obţinut (buget sau taxă) se face în data de 21 iulie 2017 între orele 9-16 şi în data de 22 iulie 2017 între orele 9-14 în amfiteatrul Nicolae Iorga din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai. În vederea confirmării locului obţinut, candidaţii sunt rugaţi să consulte Anexa 1 a regulamentului de admitere la facultate.

Rezultatele contestatiilor depuse la Concursul de admitere, nivel licenta, sesiunea iulie 2017

Test competenţă lingvistică limba engleză Nr. crt. Nume Proba Calificativ Calificativ recorectare Rezultat contestatie Calificativ final 1 Rarau A. Sergiu Test engleza Respins Respins Respins Respins Matematică română Nr. crt. Nume Proba Nota proba Nota recorectare Rezultat contestatie Nota finala 1 Artene D. Cosmin Daniel Mate., română 4.70 5.00 Admis 5.00 2 Avisilcai M. Iulia

Admitere nivel licenţă, iulie 2017: important pentru etapa de confirmări (21, 22 iulie)

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate îşi confirmă locul obţinut prin depunerea la dosar a diplomei de bacalaureat în original. În caz contrar, candidatul pierde locul obţinut, precum şi posibilitatea de a obţine un loc bugetat la o specializare aflată mai sus în lista sa de opţiuni. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate care nu

Rezultatele probelor scrise din cadrul concursului de admitere nivel licenţă, iulie 2017

Contestaţiile la probele scrise se pot depune personal în data de 20 iulie 2017, între orele 9.00-14.00, la Comisia de Admitere, clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr. 1), sala 145 (decanat), prin completarea prezentului formular. Nu se admit contestatii trimise prin email. Rezolvarea contestaţiilor se face prin verificarea corectitudinii datelor introduse sau

Subiectele probelor scrise de matematică şi informatică, admitere nivel licenţă, iulie 2017

Subiect Matematică, iulie 2017 (în limba română) Subiect Informatică, iulie 2017 (în limba română) Subiect Matematică, iulie 2017 (în limba maghiară)

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere 2017, nivel licenţă

Specializarea Nr. candidaţi Matematică – limba română, buget 22 Matematică – limba română, taxă 9 Matematică – limba maghiară, buget 20 Matematică – limba maghiară, taxă 1 Matematică informatică – limba română, buget 93 Matematică informatică – limba română, taxă 8 Matematică informatică – limba maghiară, buget 13 Matematică informatică – limba maghiară, taxă 1

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru probele scrise ale concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea iulie 2017

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă de matematică/informatică Rugăm candidaţii să realizeze localizarea sălii de concurs în care au fost repartizaţi (a se consulta şi legenda sălilor de la sfârşitul listei) şi să ia măsuri să ajungă în data de 17.07.2017 la sala de concurs până la ora 8:00, cel mai târziu. Candidaţii vor

Esti admis la Facultatea de Matematica si Informatica in anul I? Inscrie-te in proiectul ROSE!

Esti admis la Facultatea de Matematica si Informatica in anul I? Inscrie-te in proiectul ROSE!
STop Abandonului la Mate-Info! Yes to your future! – STAY! Esti admis la Facultatea de Matematica si Informatica in anul I ? Inscrie-te in proiectul ROSE! Ești admis la Facultatea de Matematică și Informatică în anul I? Înscrie-te în Proiectul ROSE al Facultății de Matematică și Informatică, proiect finanțat de Banca Mondială. Vrem să te

Etapele procesului de înscriere la Admiterea la facultate 2017, nivel licenţă

Înscrierile la Facultatea de Matematică şi Informatică se desfăşoară în clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. 1. Completaţi formularul de pre-înscriere on-line la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ Listaţi-l, semnaţi-l şi apoi puneţi-l în dosarul cu acte. În cazul în care nu aveţi acest formular mergeţi în sala RADÓ FERENC (sala 126, etajul 1)

Locuri disponibile pentru Admiterea la facultate 2017

Domeniul/ Specializarea Limba/ linia Nr. de locuri repartizate în 2017 Etnici Non UE/taxa Total locuri alocate Capacitatea maximă Buget Taxă Domeniul matematică 84 214 2 6 306 475 Matematică R 20 76 1 2 99 100 M 15 10 25 25 ET 1 1 Matematică Informatică R 25 75 1 2 103 200 M 10