Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere master

Hotărârea Consiliului facultăţii privind pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licență şi pentru admiterea la masterat

Adresa nr. 102/07.02.2018 In şedinţa Consiliului facultăţii din data de 6 februarie 2018, s-a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele praguri minime pentru atestatele/certificatele de competenţă lingvistică ale studenţilor: pentru înscrierea la examenul de licenţă: prag minim B1; pentru înscrierea la admitere la programe de studii de masterat în limbile română/maghiară: prag minim B1; pentru

Rezultatele finale ale concursului de admitere nivel master, sesiunea septembrie 2017

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 14 septembrie 2017

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 13 septembrie 2017

Confirmarea locurilor se face în data de 14 septembrie, între orele 9:00-12:00, cu plata primei tranșe în cazul locurilor cu taxă, respectiv cu prezența diplomei/adeverinței de licență în original în dosarul candidatului admis pe locuri bugetate. Nota: Conform statisticii opțiunilor candidaților înscriși, au fost transferate locuri între specializări, cu păstrarea liniei de studiu.

Rezultatele si subiectele probelor scrise din cadrul concursului de admitere la master, sesiunea septembrie 2017

Rezultatele probelor scrise de specialitate sau de limba engleză Nr. crt. Nr. leg. Nume si prenume Proba Nota 1. 403 Bobeș Maria Informatică (în limba engleză) 8.68 (opt 68%) 2. 411 Zecua Ramirez Guillermo Informatică (în limba engleză) 6.12 (sase 12%) 3. 440 Urs Alin Matematică (în limba română) 6.00 (sase) 4. 429 Gălățanu Silviu

Lista candidatilor care dau probă scrisă de specialitate sau de limba engleză, admitere la master, sesiunea septembrie 2017

Data susținerii examenului: 13.09.2017, ora 9:00, sala Tiberiu Popoviciu (5/I). Candidatii vor fi prezenti in sala Tiberiu Popoviciu la ora 8:45, cu buletinul de identitate. Nr. crt. Nr. leg. Nume si prenume Proba 1 403 Bobeș Maria Informatică (în limba engleză) 2 411 Zecua Ramirez de Guillermo Informatică (în limba engleză) 3 440 Urs Alin

Statistica candidatilor inscrisi la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2017

Specializare Limba de predare Forma de finantare 11.09 12.09 Total Analiza datelor şi modelare Maghiară Buget 0 2 2 Baze de date Română Buget 5 5 10 Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date Engleză Buget 1 1 2 Inteligenţă computaţională aplicată Engleză Buget 2 2 4 Inginerie software Engleză Buget 7

Locuri disponibile pentru Admiterea la masterat, sesiunea septembrie 2017

Domeniul Specializarea Limba de predare Forma de finanțare Total Buget Taxa Matematică Matematică didactică Română 5 27 32 Matematică didactică Maghiară 6 85 91 Matematici avansate Engleză 4 38 42 Informatică Baze de date Română 2 61 63 Sisteme distribuite în Internet Programare bazată pe componente; Engleză 2 92 94 Inginerie software Inteligenţă computaţională aplicată

Rezultatele finale ale concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2017

Rezultatele concursului de admitere nivel master după confirmări (26 iulie 2017)

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă şi care NU au achitat prima rată a taxei de şcolarizare în data de 26.07.2017, vor trebui să confirme locul în data de 27.07.2017 între orele 9,00-11,00, prin plata primei rate a taxei de şcolarizare, în cuantum de 900 RON. Candidaţii declaraţi în aşteptare sau respinşi, pot să