Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere master

Rezultatele concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2019, după confirmări

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 26 iulie 2019

Candidații admiși pe un loc cu taxă, confirmă locul prin plata primei rate a taxei de şcolarizare în data de 27 iulie 2019 între orele 9:00-14:00. Candidații admiși la taxă ce nu își confirmă locul sunt eliminați din concurs. Candidații admiși la buget care au diploma sau adeverința de licență în original la dosar nu

Rezultatele probelor din cadrul concursului de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2019

Rezultatele probei scrise de specialitate Nr. leg. Nota 184 6.00 (șase 00%) 329 2.16 (doi 16%) 193 4.50 (patru 50%) 313 6.00 (șase 00%) Rezultatele probei de limba engleză Nr. leg Calificativ 403 Admis 289 Admis 421 Admis Rezultatele evaluarii Portofoliului argumentativ Nr. leg. Evaluare portofoliu argumentativ 103 Admis 104 Admis 106 Admis 107 Admis

Repartizarea candidaților în săli pentru probele scrise ale concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2019

Repartizarea candidaților în săli pentru proba de specialitate Sala T. Popoviciu (5/I), cladirea centrala UBB, 25 iulie 2019, ora 9:00 Candidatii sunt rugati sa fie prezenti in fata salii de concurs la ora 8:45. Nr. crt. Nume și prenume Disciplina Limba 1. Cojocnean M.C. Ioana-Gabriela Informatică Engleză 2. Condruț I. Raluca Matematică Română 3. Nica

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2019

Domeniul Specializarea L Ma Mi Total 22.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 Matematică Matematică didactică 9 6 4 19 Matematică didactică (în limba maghiară) 3 6 0 9 Matematică computaţională (în limba maghiară) 0 0 0 0 Matematici avansate (în limba engleză) 3 2 1 6 Informatică Baze de date 9 9 4 22 Sisteme distribuite în internet

Locuri scoase la concurs la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2019

Domeniul Specializarea Buget Domenii prioritare Taxă Total Matematică Matematică didactică 22 2 26 50 Matematică didactică (în limba maghiară) 11 2 37 50 Matematică computaţională (în limba maghiară) Matematici avansate (în limba engleză) 8 2 25 35 Informatică Baze de date 57 7 75 139 Sisteme distribuite în Internet Informatică didactică Programare bazată pe componente

Rezultatele concursului de admitere nivel master, septembrie 2018, dupa confirmari

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 12 septembrie 2018

Plata primei rate a taxei de şcolarizare se face în data de 13 septembrie 2018, între orele 8:15-11:00. După plata primei rate a taxei de şcolarizare candidații trebuie să își confirme explicit locul la comisia de admitere în sala T. Popoviciu (5/I). Candidații admiși care nu își confirmă locul sunt eliminați din concurs.

Rezultatele probei scrise de specialitate din cadrul concursului de admitere la master, sesiune septembrie 2018

Nr. legitimație Notă 583 absent 581 7.37 (șapte 37%) 560 6.00 (șase 0%) 597 1.50 (unu 50%) 590 3.00 (trei 0%) Contestațiile se pot depune în data de 12 septembrie 2018 între orele 14-16 la Decanatul Facultății de Matematică și Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

Planificarea probelor scrise din cadrul concursului de admitere la master, sesiune septembrie 2018

Lista candidaților care dau probă de specialitate Informatică Data examenului: 12.09.2018, ora 9:00 Sala: Tiberiu Popoviciu (5/I), clădirea centrală a UBB, str. M. Kogalniceanu, nr. 1 Candidații sunt rugați să se prezinte în fața sălii probei la ora 8:40. Nr. crt. Nume și prenume Limba examenului 1. Ghișoiu I. Betina română 2. Gangan Ș. Elena engleză