Anunț cu privire la modalitatea de examinare în sesiunea de examene, examene care vor fi planificate conform Structurii anului universitar 2019/2020

TwitterFacebook

Conform Anexei 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Matematică și Informatică cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe aprobată în Consiliul Facultății în ședința din 28 aprilie, modificându-se forma de examinare pentru fiecare disciplină, vă comunicăm modalitatea de examinare pentru anii terminali, urmând ca în data de 15 mai 2020 să fie afișată și modalitatea de examinare pentru studenții din anii neterminali.

Examene sesiune ani terminali iunie 2020.pdf
Examene sesiune ani neterminali iunie 2020.pdf

TwitterFacebook