Taxe admitere master 2018

Google+TwitterFacebook

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, aprobat de Senatul Universităţii, se percep următoarele taxe pentru concursul de admitere:

  • Taxa de procesare este în cuantum de 30 RON şi se percepe pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi din Casele de Plasament (candidaţii în cauză sunt scutiţi atât de taxa de procesare, cât şi de cea de înscriere);
  • Taxa de înscriere este în cuantum de 120 RON. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), ai Bibliotecii Centrale Universitare şi ai Grădinii Botanice.

Scutirile de taxă mai sus precizate se aplică numai dacă candidatul depune la dosarul de concurs diploma de licenţă (sau adeverinţa de licenţă) în original.

In caz de retragere, taxa de procesare, taxa de înscriere şi taxa de şcolarizare sau prima rată a acesteia nu se returnează.

Taxele se pot achita la facultate în momentul înscrierii la Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etajul 1.

Google+TwitterFacebook