Taxe admitere master 2021

În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, pentru a putea participa la concursul de admitere se percep următoarele taxe:

  • Taxa de procesare în cuantum de 50 RON se percepe pentru aspectele organizatorice și de comunicare, inclusiv eventuala preînscriere, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor și nu este returnabilă. Fac excepție numai candidații care se încadrează în una din următoarele situații: sunt orfani de ambii părinți, sunt proveniți din Casele de Plasament (candidații în cauză sunt scutiți atât de taxa de procesare, cât şi de cele de înscriere ).
  • Taxa de înscriere în cuantum de 150 RON. Sunt scutiți de la plata taxei de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajații și copiii angajaților Universității noastre (inclusiv restaurantele și cofetăriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare și a Grădinii Botanice.

Taxele se achită exclusiv online prin Platforma de Admitere. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa de procesare, taxa de înscriere nu se returnează.