Acte necesare la înscrierea la master 2020

TwitterFacebook

Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master:

 1. Portofoliu argumentativ ce conţine un Curriculum Vitae în format Europass (maxim 2 pagini) şi un Plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni) pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini). Portofoliul se realizează în limba primei specializări din lista de opţiuni și se încarcă în format pdf;
 2. Fișă tip de înscriere (Anexa 1 – date personale) și Lista opțiuni (Anexa 2 – lista opțiuni) generate de aplicația de preînscriere online, listate, semnate și scanate (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/);
 3. Anexa 3: Declarație GDPR și privind studiile universitare de master efectuate în sistemul universitar de stat din România, listată, semnată și scanată;
 4. Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 5. Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență;
 6. Certificatul de naștere;
 7. Carte de identitate;
 8. Certificat/atestat de competență lingvistică agreat de UBB;
 9. Adeverință medicală tip;
 10. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare – numai dacă aceste taxe au fost plătite prin transfer bancar. Dacă plata se face cu cardul prin aplicația de înscriere, dovada plății este înregistrată automat de către aplicație);
 11. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament.

Notă importantă:

 • Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar, nedepunerea acestora la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

 Adresa corespondenţă: master@cs.ubbcluj.ro

TwitterFacebook