Acte necesare la înscrierea la master 2020

TwitterFacebook

Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master:

 1. Portofoliu argumentativ ce conţine un Curriculum Vitae în format Europass (maxim 2 pagini) şi un Plan de dezvoltare a carierei profesionale şi ştiinţifice (conform cu prima specializare din lista de opţiuni) pe Matematică, respectiv Informatică (maxim 2 pagini). Portofoliul se realizează în limba primei specializări din lista de opţiuni și se încarcă în format pdf;
 2. Fișă tip de înscriere (semnată);
 3. Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 4. Diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență;
 5. Certificatul de naștere;
 6. Carte de identitate;
 7. Certificat/atestat de competență lingvistică;
 8. Adeverință medicală tip;
 9. Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 10. Declarație de autenticitate și corespondență între documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului;
 11. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);

Notă importantă:

 • Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la începerea anului universitar, nedepunerea acestora la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

 Adresa corespondenţă: master@cs.ubbcluj.ro

TwitterFacebook