Tematica şi modele de subiecte pentru admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel licenţă, 2018

Google+TwitterFacebook

Tematica

  • Tematica Matematică – Anexa 4A a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) – sesiunea iulie 2018
  • Tematica Informatică – Anexa 4B a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) – sesiunea iulie 2018

Modele noi de subiecte de Matematică și Informatică pentru Concursul Mate-Info UBB și Admiterea la facultate 2018

Începând cu 2018, subiectele de Matematică și Informatică de la Concursul Mate-Info UBB și Admiterea la facultate vor avea o noua structura:

Subiectul A este un subiect de tip grilă, prin care în afara testării cunoștințelor de bază, dorim să verificăm capacitatea de concentrare și atenția candidaților în a da răspunsuri exacte și complete.
Problemele tip grilă (Partea/Subiectul A) pot avea unul sau mai multe răspunsuri corecte. Acestea trebuie indicate de candidat pe foaia de concurs. Obținerea punctajului aferent problemei este condiționată de identificarea tuturor variantelor de răspuns corecte si numai a acelora.

Subiectul/Partea B este un subiect de tip clasic în care se cer rezolvări complete ale problemelor pe foaia de concurs și, în consecință, se evaluează rezolvarea respectivă conform baremului.

Mai jos găsiți câteva modele de subiecte, pentru ca viitorii noștri candidați să-și poată încerca forțele. Succes!

Subiecte concurs Mate-Info

Subiecte admitere din anii precedenţi

Google+TwitterFacebook