Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2019

TwitterFacebook

Admitere nivel licență, septembrie 2019

Întrucât la sesiunea de admitere nivel licență din luna iulie 2019 s-au ocupat toate locurile bugetate și aproape în totalitate și cele cu taxă, Facultatea de Matematică și Informatică nu mai organizează o nouă sesiune de admitere nivel licență în luna septembrie 2019.

 • Înscrierea la concursul de admitere: 16-19 iulie 2019, între orele 9.00-16.00, în Clădirea Centrală a Universităţii, str. M. Kogălniceanu nr. 1;
 • Proba scrisă de Matematică sau Informatică: 21 iulie 2019, ora 9.00;
 • Proba eliminatorie de competenţă lingvistică: 21 iulie 2019, (limba engleză, ora 15.00, limba germană, ora 17.00), Clădirea Centrală a Universităţii, str. M. Kogălniceanu nr. 1;
 • Afişarea rezultatelor probelor scrise: 23 iulie 2019;
 • Depunerea contestaţiilor la probele scrise se depun la Comisia de Admitere în data de 24 iulie 2019, între orele 9.00-14.00;
 • Rezolvarea contestaţiilor: 24 iulie 2019, după ora 14.00;
 • Afişarea rezultatelor concursului de admitere: afişarea listelor de candidaţi admişi/în aşteptare/respinşi, 24 iulie 2019, după ora 18.00;
 • Confirmarea locului obţinut (prin depunerea diplomei de bacalaureat în original sau prin plata primei rate a taxei de şcolarizare), modificarea listei de opţiuni prin eliminarea unor specializări (conform regulamentului de admitere), depunerea de către candidaţii aflaţi în aşteptare a unei cereri privind rămânerea în concurs, retragerea dosarului de concurs: 25-26 iulie 2019 între orele 9.00-16.00;
 • Afişarea rezultatelor după etapa I de confirmări: 26 iulie 2019, ora 20.00;
 • Achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă în data de 26 iulie 2019 după etapa I de confirmări: 27 iulie 2019, între orele 9.00–14.00;
 • Afişarea rezultatelor după etapa II de confirmări: 27 iulie 2019;
 • Achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă în data de 27 iulie 2019 după etapa II de confirmări: 29 iulie 2019, între orele 9.00–12.00;
 • Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări: 29 iulie 2019, între orele 9.00–12.00;
 • Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe bază de cerere pe locurile disponibile: 29 iulie 2019, dupa ora 12.00;
 • Confirmarea locurilor de către candidaţii repartizaţi pe bază de cerere: 29 iulie 2019, între orele 13.00–15.00;
 • Afişarea rezultatelor finale – 29 iulie 2019.
TwitterFacebook