Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2017

Google+TwitterFacebook
 • Înscrieri: 13-16 iulie 2017
 • Probele scrise ale examenului de admitere: 17 iulie 2017 incepand cu ora 9:00
 • Afişarea rezultatelor probei scrise: 19 iulie 2017
 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 20 iulie 2017
 • Rezolvarea contestaţiilor: 20 iulie 2017
 • Afişarea rezultatelor examenului de admitere: 20 iulie 2017
 • Confirmarea locului obţinut (depunerea diplomei de bacalaureat în original, plata primei rate a taxei de şcolarizare): 21-22 iulie 2017
 • Afişarea rezultatelor admiterii după confirmări: 22 iulie 2017
 • Plata taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi după confirmări: 24 iulie 2017
 • Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări: 25 iulie 2017
 • Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe bază de cerere pe locurile disponibile: 26 iulie 2017
 • Confirmarea locurilor de către candidaţii repartizaţi pe bază de cerere: 26 iulie 2017
 • Listele finale: 26 iulie 2017
Google+TwitterFacebook