Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2020

TwitterFacebook
 • Înscrierea ON-LINE la concursul de admitere: 9-15 iulie 2020 (15 iulie pana la ora 10:00)
 • Afișarea listei candidaților înscriși: 15 iulie 2020
 • Depunerea contestațiilor privind corectitudinea datelor introduse: 16 iulie 2020
 • Rezolvarea contestațiilor: 17 iulie 2020
 • Afișarea rezultatelor: afișare liste candidaţi admişi/în aşteptare/respinşi: 17 iulie 2020
 • Etapa I de confirmare a locului obținut: 18-20 iulie 2020
 • Validarea confirmării locului obținut de către Comisia tehnică: 18-21 iulie 2020
 • Afișarea rezultatelor după Etapa I de confirmări: afișare liste candidaţi admişi/în aşteptare/respinşi, 21 iulie 2020
 • Etapa II de confirmare a locului obținut: 22 iulie 2020
 • Validarea confirmării locului obținut de către Comisia tehnică: 22-23 iulie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: 23 iulie 2020
TwitterFacebook