Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea septembrie 2018

Google+TwitterFacebook
  • Înscrieri: 11 septembrie 2018 între orele 9,00-14,00, Clădirea Centrală a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etajul 1;
  • Probele scrise ale examenului de admitere: 12 septembrie 2018;
  • Afişarea rezultatelor probei scrise: 12 septembrie 2018;
  • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă de specialitate: 13 septembrie 2018, intre orele 9,00-10,00 la Decanatul Facultatii de Matematica si Informatica, str. M. Kogalniceanu, nr. 1;
  • Rezolvarea contestaţiilor: 13 septembrie 2018;
  • Afişarea rezultatelor examenului de admitere: 13 septembrie 2018;
  • Confirmarea locului obţinut (prin plata primei rate a taxei de şcolarizare sau a diplomei de bacalaureat în original sau depunerea unei cereri pentru rămânerea în concurs de către candidaţii aflaţi în aşteptare): 14 septembrie 2018 între orele 9,00-12,00;
  • Afişarea rezultatelor admiterii după confirmări: 14 septembrie 2018;
  • Plata taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi după confirmări: 17 septembrie 2018;
  • Listele finale ale concursului de admitere: 18 septembrie 2018.
Google+TwitterFacebook