Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2019

TwitterFacebook
 • Înscrierea la concursul de admitere: 16-19 iulie 2019, între orele 9.00-16.00, în Clădirea Centrală a Universităţii, str. M. Kogălniceanu nr. 1;
 • Proba scrisă de Matematică sau Informatică: 21 iulie 2019, ora 9.00;
 • Proba eliminatorie de competenţă lingvistică: 21 iulie 2019, (limba engleză, ora 15.00, limba germană, ora 17.00), Clădirea Centrală a Universităţii, str. M. Kogălniceanu nr. 1;
 • Afişarea rezultatelor probelor scrise: 23 iulie 2019;
 • Depunerea contestaţiilor la probele scrise se depun la Comisia de Admitere în data de 24 iulie 2019, între orele 9.00-12.00;
 • Rezolvarea contestaţiilor: 24 iulie 2019, după ora 14.00;
 • Afişarea rezultatelor concursului de admitere: afişarea listelor de candidaţi admişi/în aşteptare/respinşi, 24 iulie 2019, după ora 18.00;
 • Confirmarea locului obţinut (prin depunerea diplomei de bacalaureat în original sau prin plata primei rate a taxei de şcolarizare), modificarea listei de opţiuni prin eliminarea unor specializări (conform regulamentului de admitere), depunerea de către candidaţii aflaţi în aşteptare a unei cereri privind rămânerea în concurs, retragerea dosarului de concurs: 25-26 iulie 2019 între orele 9.00-16.00;
 • Afişarea rezultatelor după etapa I de confirmări: 26 iulie 2019, ora 20.00;
 • Achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă în data de 26 iulie 2019 după etapa I de confirmări: 27 iulie 2019, între orele 9.00–14.00;
 • Afişarea rezultatelor după etapa II de confirmări: 27 iulie 2019;
 • Achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă în data de 27 iulie 2019 după etapa II de confirmări: 29 iulie 2019, între orele 9.00–12.00;
 • Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări: 29 iulie 2019, între orele 9.00–12.00;
 • Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe bază de cerere pe locurile disponibile: 29 iulie 2019, dupa ora 12.00;
 • Confirmarea locurilor de către candidaţii repartizaţi pe bază de cerere: 29 iulie 2019, între orele 13.00–15.00;
 • Afişarea rezultatelor finale – 29 iulie 2019.
TwitterFacebook