Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2017

Google+TwitterFacebook
 • Înscrieri: 13-16 iulie 2017, Cladirea Centrala a Universitatii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, etaj 1
  • 13 iulie 2017 intre orele 9:00-16:00
  • 14 iulie 2017 intre orele 9:00-16:00
  • 15 iulie 2017 intre orele 9:00-16:00
  • 16 iulie 2017 intre orele 9:00-13:00
 • Înscrieri modulul pedagogic 1: sala F. CHAMAUX (sala 138, etaj 1). Pentru informații privind actele necesare dosarului de înscriere la modul pedagogic consultați pagina: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic/
 • Probele scrise ale examenului de admitere: 17 iulie 2017 incepand cu ora 9:00:
  • 17 iulie ora 9:00 – proba scrisa la matematica/informatica
  • 17 iulie ora 15:00 – proba de competenta lingvistica la limba germana
  • 17 iulie ora 17:00 – proba de competenta lingvistica la limba engleza
 • Afişarea rezultatelor probei scrise: 19 iulie 2017
 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 20 iulie 2017
 • Rezolvarea contestaţiilor: 20 iulie 2017
 • Afişarea rezultatelor examenului de admitere: 20 iulie 2017
 • Confirmarea locului obţinut (depunerea diplomei de bacalaureat în original, plata primei rate a taxei de şcolarizare): 21-22 iulie 2017
  • 21 iulie 2017 intre orele 9:00-16:00
  • 22 iulie 2017 intre orele 9:00-14:00
 • Afişarea rezultatelor admiterii după confirmări: 22 iulie 2017
 • Plata taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi după confirmări: 24 iulie 2017, 9:00-13:00
 • Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări: 25 iulie 2017, 9:00-11:00
 • Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe bază de cerere pe locurile disponibile: 26 iulie 2017
 • Confirmarea locurilor de către candidaţii repartizaţi pe bază de cerere: 26 iulie 2017, 9:00-11:00
 • Listele finale: 26 iulie 2017
Google+TwitterFacebook