Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2018

Google+TwitterFacebook
 • Inscrieri: 11-14 iulie 2018, ȋntre orele 9.00-16.00, Clădirea Centrală a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etajul I
 • Probele scrise ale examenului de admitere: 15 iulie 2018, ȋncepând cu ora 9.00
 • Afişarea rezultatelor probei scrise: 17 iulie 2018
 • Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 18 iulie 2018, ȋntre orele 9.00-14.00. Contestaţiile la probele scrise se pot depune personal sau prin procură notarială la Comisia de Admitere, clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr. 1), sala 145 (decanat), prin completarea unui formular. Nu se admit contestații trimise prin email.
 • Rezolvarea contestaţiilor: 18 iulie 2018, după ora 14.00
 • Afişarea rezultatelor examenului de admitere: 18 iulie 2018
 • Confirmarea locului obţinut (depunerea diplomei de bacalaureat ȋn original, plata primei  rate a taxei de şcolarizare) şi depunerea unei cereri pentru rămânerea ȋn concurs de către candidaţii aflaţi ȋn aşteptare: 19-20 iulie 2018 ȋntre orele 9.00-16.00
 • Afişarea rezultatelor admiterii după confirmări: 20 iulie 2018
 • Plata taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi după confirmări: 21 şi 23 iulie 2018, ȋntre orele 9.00-14.00
 • Depunerea cererilor de ocupare a unui loc disponibil după confirmări: 24 iulie 2018, ȋntre orele 9.00-12.00
 • Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe bază de cerere pe locurile disponibile: 25 iulie 2018
 • Confirmarea locurilor de către candidaţii repartizaţi pe bază de cerere: 25 iulie 2018
 • Listele finale: 25 iulie 2018

Calendarul examenului de admitere la facultate, sesiunea septembrie 2018

Facultatea de Matematică şi Informatică nu intenţionează să organizeze concurs de admitere ȋn sesiunea septembrie 2018.

Google+TwitterFacebook