Calendarul Concursului de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel Licenţă, sesiunea iulie 2020

TwitterFacebook
  • Înscrierea la concursul de admitere: 9-12 iulie 2020;
  • Proba scrisă de Matematică sau Informatică: 14 iulie 2020;
  • Probele de competenţă lingvistică (limba engleză, limba germană): 14 iulie 2020;
  • Afişarea rezultatelor probelor scrise: 16 iulie 2020;
  • Depunerea contestaţiilor la probele scrise, rezolvarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor concursului de admitere, confirmarea locului obţinut, rezultatele finale ale concursului de admitere: 17-24 iulie 2020.

Facultatea de Matematică şi Informatică nu preconizează organizarea unui concurs de admitere în luna septembrie 2020.

TwitterFacebook