Achitarea taxei de reînmatriculare și a primei rate a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020/2021

Studenţii din acest tabel care au depus cerere de reînmatriculare pentru anul universitar 2020/2021, sunt rugaţi să achite prin ordin de plată taxa de reînmatriculare și prima rată a taxei de şcolarizare. Datorită unor probleme tehnice, achitarea taxelor nu se poate face în aplicația Academic Info. Vă rugăm să achitaţi taxele de reînmatriculare și prima rată a taxei de şcolarizare, conform tabelului, acolo unde este cazul prin 2 ordine de plată după cum urmează:

  1. Ordin de plată cu specificarea: Numele studentului: ____ Tx. reinmatriculare FMI
  2. Ordin de plată cu specificarea: Numele studentului: ____ rata 1 tx. scolariz. Spec. ____, anul de studiu ____

Vă rugăm în mod expres să faceţi plata prin 2 ordine de plată şi să nu cumulaţi sumele.

Contul în care se face plata  în lei prin virament bancar este:

Banca: Trezoreria Cluj
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
COD CUI: 4305849

După achitarea taxei de reînmatriculare/ rata 1 a taxei de şcolarizare, se va trimite scanat ordinul de plata la adresa de e-mail: iabrie@math.ubbcluj.ro până în data de 18 septembrie 2020, ora 8,00. După acest termen nu se mai iau în considerare e-mail-urile primite.

Dacă sunt studenţi care doresc să achite direct la facultate, o vor putea face în zilele de 16 și 17 septembrie 2020 între orele 9,00-12,00 în sala 143.

Studenţii care au şi alte debite la facultate sunt rugaţi să îşi achite toate taxele restante, fie prin Academic Info, fie prin ordin de plată.

În situaţia în care au taxe neachitate, aceste taxe neachitate se pot vizualiza în contul personal din ACADEMIC INFO.

În cazul în care NU se achită toate taxele restante, cererea de reînmatriculare va fi respinsă.

Pentru orice neclaritate, puteţi să vă adresaţi prin e-mail la adresa: iabrie@math.ubbcluj.ro