Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Finala naţională ACM şi runda a II-a ONIS

Sâmbătă, 28.05.2016, în intervalul orar 10-15, vor avea loc în laboratoarele 302 şi 306 finala naţională ACM şi runda a II-a ONIS. Concursul se va desfăşura on-line pe Info Arena. Doar echipele care vor participa la concurs din laboratoarele facultăţii vor fi luate în considerare în clasament. Persoane de contact: Conf. dr. Simona Motogna, motogna@cs.ubbcluj.ro

Programarea sesiunii de examene, semestrul II, an univ. 2015-2016, ani neterminali

Întrucât în planificările de mai jos pot surveni modificări, studenţi sunt rugaţi să consulte aceste planificări frecvent. Nivel licenţă Nivel master Studii postuniversitare

Podium pentru reprezentantul facultăţii la ediţia 2016 a concursului Traian Lalescu

În perioada 19-21 mai 2016, a avut loc la Sibiu faza naţională a concursului studențesc de matematică Traian Lalescu. La ediţia din acest an, Facultatea de Matematică şi Informatică a fost reprezentată de studentul Moldovan Bogdan, anul 1, specializarea Matematică. Cu toate că a concurat cot la cot cu studenţii din ani superiori, acesta a

Assoc. Prof. Ana-Maria Staicu & Ph.D. candidate So Young Park, North Carolina State University, USA: Short Course in Applied Functional Data Analysis

Next week, Assoc. Prof. Ana-Maria Staicu and Ph.D. candidate So Young Park, Department of Statistics, North Carolina State University, USA, will teach at our university a Short Course in Applied Functional Data Analysis. The course is primarily aimed at first year Advanced Mathematics students, but all students interested in this topic are invited to attend.

Plata on-line a taxelor de şcolarizare sau a taxelor pentru disciplinele restante

Plata on-line a taxelor de şcolarizare sau a taxelor pentru disciplinele restante
În acest moment, Universitatea Babeş-Bolyai, prin intermediul Centrului de Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pune la dispoziţie celor interesaţi două platforme ce permit plata on-line. Prima platformă, destinată plăţilor efectuate în cadrul evenimentelor organizate în universitate (conferinţe, cursuri de vară, cursuri postuniversitare), este disponibilă la adresa https://plati.ubbcluj.ro. Platforma foloseşte ca centru

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind Sesiunea Specială pentru anii terminali

În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Comisiei Executive a Facultăţii de Matematică şi Informatică din 10 mai 2016 a fost luată în discuţie decizia organizării, înaintea perioadei de înscriere la licenţă/disertaţie,

Încasarea taxelor pentru examenele restante

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în intervalul 25 mai – 2 iunie 2016 (zile lucrătoare) între orele 10:00-12:00 la secretariatul facultății. În situația în care vor fi studenți care vor avea examene

Hotărârea Consiliului Facultăţii din 17.09.2016 privind componenţa comisiilor facultăţii

Comisia executivă (decan, prodecani, directori de departament, secretar şef, cancelarul studenţilor) Prof. dr. Petruşel Adrian, decan Conf. dr. Motogna Simona, prodecan Conf. dr. Robu Judit, prodecan Conf. dr. Şerban Marcel, prodecan Prof. dr. Agratini Octavian, director departament Prof. dr. Andreica Anca, director departament Conf. dr. Andras Szilard, director departament Pop Liliana, secretar şef facultate Hodiş

Programarea sesiunii de examene, semestrul II, an univ. 2015-2016, ani terminali

Întrucât în planificările de mai jos pot surveni modificări, studenţi sunt rugaţi să consulte aceste planificări frecvent. Nivel licenţă Nivel master

Tabere Studențești de performanță 2016

Tabere Studențești de performanță 2016
Universitatea Babeş-Bolyai acordă 45 de locuri în tabără studenţilor cu performanţe deosebite în activitatea şcolară în complexele de cazare ale universităţii în perioada vacanţei de vară (25 iulie – 30 iulie 2016). Au dreptul să participe studenţii din anii II şi III nivel licenţă, precum şi studentii din anii 1 şi 2 nivel master, studenţii