Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Susţinere teză de doctorat, ALBERT Silvana: Machine Learning Models for Additional Insights in Proteomics

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Machine Learning Models for Additional Insights in Proteomics (Modele de învățare în proteomică), autor ALBERT Silvana, elaborată sub îndrumarea dnei prof. univ. dr. CZIBULA Gabriela (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea va avea loc vineri, 27 septembrie 2019,

Susţinere teză de doctorat, SULYOK Csaba: Evolutionary Music Composition

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Evolutionary Music Composition (Metode evolutive în compoziție muzicală), autor SULYOK Csaba, elaborată sub îndrumarea dnei prof. univ. dr. CZIBULA Gabriela (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea publica va avea loc vineri, 27 septembrie 2019, ora 10:00, în sala

Planificarea susținerilor lucrărilor de absolvire pentru studenții Programului Postuniversitar de Informatică, sesiunea septembrie 2019

Planificare sustineri lucrari absolvire post universitar informatica septembrie 2019.pdf

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2019/2020

În atenţia studenţilor care au fost repartizaţi în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2019/2020: Repartizarea locurilor in căminele studenţeşti este afișata in aplicația AcademicInfo la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro Studenţii anului I sunt rugați sa urmeze paşii din următorul tutorial: Recuperare credențiale pentru studenții din anul 1 din Academic Info. Listele cu repartizările in cămine pentru doctoranzi

Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești pentru anul univ. 2019/2020

Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești pentru anul univ. 2019/2020

Rezultatele finale ale concursului de admitere la master, sesiunea septembrie 2019

O noua sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala in Informatica

În data de 21 septembrie, ora 9:00, se organizează o nouă sesiune de certificare a competenţelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar

Deschiderea festivă a anului universitar 2019-2020

Deschiderea festivă a anului universitar 2019-2020 la nivel de Universitate Deschiderea festivă a anului universitar 2019-2020 la nivel de Universitate va avea loc în data de 30 septembrie 2019 ora 11.30, ȋn faţa clădirii centrale a UBB. Aceasta va fi marcată de marşul studenţilor şi al cadrelor didactice. Studenţii anului I sunt rugaţi să participe.

Rezultatele concursului de admitere la master, sesiunea septembrie 2019

Numărul legitimației de concurs se regăsește pe Fișa de înscriere. Candidații admiși pe locuri bugetate se consideră confirmați. Confirmarea locului obţinut pentru cei admiși pe locuri cu taxă (prin plata primei rate a taxei de şcolarizare): 16 septembrie 2019, 9:00-12:00, Clădirea Centrală a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etajul I. Cei care

Rezultatele testului de verificare a competențelor de gândire logică și algoritmică din cadrul concursului de admitere pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională: Informatică, sesiunea septembrie 2019

Nr. crt. Nr. legitimatie Punctaj concurs Rezultat (Admis/Respis) 1 846 100 Admis 2 843 100 Admis 3 842 100 Admis 4 838 96 Admis 5 839 93 Admis 6 844 93 Admis 7 841 92 Admis 8 847 92 Admis 9 840 88 Admis 10 837 88 Admis 11 845 85 Admis Confirmarea locului obținut