Programarea consultaţiilor pentru elevii de liceu organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică pentru pregătirea concursului de admitere 2015

Consultaţiile vor avea loc în sala 6/II din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, et. 2, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca. Cea de a 3-a ediţie a concursului Mate-Info UBB va avea loc pe 25 aprilie 2015. Data Perioada Cadrul didactic Tematica 15 noiembrie 2014 9-12 Conf. dr. Trif Tiberiu Geometrie (1h): Vectori I Analiză

Finanțări pentru dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi

Informare privind Schema de ajutor minimis “Locuri de muncă pentru TINEri” Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de pe lângă Guvernul României, informează cu privire la facilităţile oferite de către cele opt proiecte regionale din cadrul schemei de minimis care se derulează în prezent, “Locuri de muncă pentru TINEri”. Obiectivul

Burse CEEPUS pentru semestrul II, an univ. 2014-2015

Prin alocarea locurilor CEEPUS pentru semestrul II, respectiv prin eventuale redistribuiri ale locurilor, se pot depune cereri pentru: ELTE Budapesta 1×1 lună Linz, Austria 2×4 luni Plovdiv, Bulgaria 6×1 lună Debrecen, Ungaria 1×1 lună Szedged, Ungaria 1×1 lună Novi Sad, Serbia 2×1 lună Subotica, Serbia 2×1 lună Ljubljana, Slovenia 2×1 lună, numai doctoranzi Maribor, Slovenia

Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul I, an universitar 2014-2015, după rezolvarea contestaţiilor

Lista studenţilor bursieri pe semestrul I, an universitar 2014-2015 Pentru acordarea burselor de merit şi de studiu, la medii egale s-a făcut departajarea astfel: pentru anul I: media generală de la bacalaureat; pentru anii II şi III: media pentru semestrele precedente. Pentru bursele sociale repartizarea s-a făcut: pentru studenţii integralişti, de pe locurile bugetate, în

Burse de performanţă ştiinţifică pentru anul universitar 2014-2015 la Universitatea Babeş-Bolyai

Universitatea Babeş-Bolyai lansează competiţia de Burse de performanţă ştiinţifică pentru anul universitar 2014-2015. Pentru evaluarea şi selecţia pe facultate, dosarele (a se vedea componenţa acestora în materialul ataşat) se depun la Decanatul facultăţii până la data de 24 octombrie 2014 ora 12:00. Rezultatele la nivel de facultate se vor anunţa în data de 27 octombrie

Anunt angajare cadre didactice supervizoare pentru practica studentilor

Anunt angajare cadre didactice supervizoare pentru practica studentilor
Universitatea Babeş-Bolyai, in calitate de beneficiar al proiectului “Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)“, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 in cadrul contractului de finantare POSDRU/161/2.1/G/138033, angajeaza cadre didactice de la Facultatea de Matematica si Informatica pentru supervizarea activitatii de practica a studentilor desfasurata in cadrul acestui proiect. Mai multe

Rezultatele etapei a doua de redistribuire a locurilor de cazare rămase libere pentru anul universitar 2014/2015

Etapa a doua de redistribuire a locurilor de cazare rămase libere pentru anul universitar 2014/2015

Cererile pentru a doua etapă de redistribuire a locurilor de cazare rămase libere în anul universitar 2014/2015 se trimit prin e-mail la adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până duminică, 5 octombrie 2014, ora 23:59. Au mai rămas disponibile 2 locuri în căminul 14, 4 locuri în căminul 1 (fete) şi 6 locuri în căminul 16 (băieţi).

Informaţii privind acordarea burselor pe semestrul I, an univ. 2014-2015

În zilele lucrătoare din intervalul 02.10.2014 – 10.10.2014, între orele 9-12, studenţii care doresc obţinerea unei burse de merit sau de studiu trebuie să semneze la secretariatul facultăţii listele cu medii pe baza cărora se va realiza clasamentul de acordare a burselor Dosarele pentru burse pe criterii sociale şi medicale se depun la secretariat în

În atenţia studenţilor care au fost repartizaţi în căminele studenţeşti în această etapă în anul universitar 2014/2015

Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi precum şi ordinea mediilor pe facultate. Studenţii care au primit loc în cămin se vor prezenta direct la căminul repartizat conform calendarului de mai jos. Miercuri 01.10.2014 Joi 02.10.2014 Vineri