Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Rezultatele concursului de admitere nivel licenţă din 27 iulie 2016, după etapa I de confirmări

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 27 iulie 2016, care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 28 iulie 2016 intre orele 9.00-14.00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu

În atenția absolvenților promoției 2015-2016 nivel licență și master

Absolvenții promoției 2015-2016, nivel licență și master, care nu își ridică actele în original și nu își fac fișa de lichidare până la data de 15 decembrie 2016 vor plăti o taxă de arhivare de 60 RON. Dacă actele nu sunt ridicate în termen de doi ani de la absolvire taxa de arhivare este de

O nouă serie în cadrul Programului de Conversie Profesională Matematică

Departamentul de Matematică are disponibilitatea de a începe din toamnă un nou ciclu al programului de Conversie Matematică. Pentru a se putea demara acest program este nevoie de minim 32 de participanţi. Persoanele interesate care doresc să urmeze acest program sunt rugate să trimită până la data de 15 septembrie 2016 la adresa conversiem@math.ubbcluj.ro un

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2016-2017 pe criteriul social și medical

Dosarele pentru criteriul social și medical se vor depune la secretariatul facultății în perioada 12-14 septembrie 2016 între orele 9:00-12:00. Dosarul social trebuie să conțină următoarele acte: cererea de cazare; copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei; copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul; copie după certificatul

Rezultatele concursului de admitere nivel licenţă din 25 iulie 2016

Observatii: Confirmarea locului obţinut (buget sau taxă) se face în datele de 26 si 27 iulie, între orele 9-16 în amfiteatrul Nicolae Iorga din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai. În vederea confirmării locului obţinut, candidaţii sunt rugaţi să consulte Anexa 1 a regulamentului de admitere la facultate. Candidaţii aflaţi în aşteptare sunt rugaţi să consulte

Rezultatele contestaţiilor la probele scrise de Matematică sau Informatică din cadrul concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea iulie 2016

Informatică română Nr. crt. Nume Legitimatie Nota proba Nota recorectare Rezultat contestatie Nota finala 1 Apostol St.A. Stefan-aurelian 992 7.33 6.90 Respins 7.33 2 Baican I Vlad Adrian 590 7.27 7.50 Respins 7.27 3 Bile G. Gabriel-Paul 285 4.72 5.20 Respins 4.72 4 Bors V. Bogdan-Constantin 1518 5.01 5.40 Respins 5.01 5 Brasovianu F Teodora

Programul Secretariatului Facultăţii de Matematică şi Informatică pe perioada vacanţei de vară 2016

În perioada 1 august 2016 – 31 august 2016, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-12:00. Din data de 1 august 2016 până în data de 31 august 2016 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă.

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 şi precizări cu privire la depunerea cererilor de reducere a taxei de şcolarizare

În anul universitar 2016-2017 taxele de şcolarizare la Facultatea de Matematică şi Informatică se vor achita fie integral, fie în patru tranşe egale. Facilitatea de plata în tranşe operează astfel: Tranşa I: la confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I, respectiv până în data de 15 octombrie 2016 pentru

Rezultatele contestaţiilor la probele lingvistice eliminatorii din cadrul concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea iulie 2016

Nr. leg. Nume Limba Rezultat contestaţie 799 Ticu M.M. Alexandru Marian Germană ADMIS 1099 Pop C.G. Iosif-Cristian Germană RESPINS

Rezultatele probei scrise de Matematică sau Informatică, admitere nivel licenţă, iulie 2016

Rezultatele probei scrise de Matematică sau Informatică, admitere nivel licenţă, iulie 2016 Datele de concurs ale candidaţilor înscrişi la concursul de admitere nivel licenţă, iulie 2016 Contestaţiile la probele scrise se pot depune în data de 25 iulie 2016, între orele 9.00-14.00, la Comisia de Admitere, clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr.