Planuri de învăţământ valabile în anul universitar 2014-2015

Nivel licenţă Promoţia 2014-2017 nivel licenţă In anul universitar 2014-2015 sunt valabile semestrele 1 si 2 din planurile de mai jos: Promoţia 2013-2016 nivel licenţă In anul universitar 2014-2015 sunt valabile semestrele 3 si 4 din planurile de mai jos: Promoţia 2012-2015 nivel licenţă In anul universitar 2014-2015 sunt valabile semestrele 5 si 6 din

Premii pentru studenţii facultăţii la finala naţională Imagine Cup 2014

Premii pentru studenţii facultăţii la finala naţională Imagine Cup 2014
Patru echipe ale facultăţii au participat la finala naţională Imagine Cup România, în care s-au calificat nouă echipe din toata ţara, concurând la trei secţiuni: Games, Innovation şi World Citizenship. Finala a avut loc în 16 aprilie la Universitatea Politehnica Bucureşti. La secţiunea Games au participat echipele Cyber Revolution (Flaviu Porutiu, Ciprian Stupinean, mentor Simona

Simpozionul Analiză Numerică şi Aproximare organizat în cadrul Zilelor Academice Clujene de către Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu”

În data de 5 iunie 2014, Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” al Academiei Române va organiza, în cadrul manifestării “Zilele Academice Clujene 2014″, simpozionul “ANALIZĂ NUMERICĂ ŞI APROXIMARE”. Cu această ocazie vă invităm călduros să participaţi. În cazul în care doriţi să prezentaţi o comunicare, vă rugam să transmiteţi titlul ei până la data de

Trecerea în eternitate a acad. prof. univ. dr. Dimitrie D. Stancu,

Cu deosebită tristeţe şi durere în suflet, anunţăm trecerea în eternitate a domnului academician prof. univ. dr. DIMITRIE D. STANCU, cercetător de talie mondială şi dascăl de mare prestigiu al facultăţii noastre. Academicianul Stancu a fost mentor şi îndrumător a numeroase generaţii de matematicieni şi informaticieni astăzi răspândiţi în ţară şi în lume, şi poate

Recuperarea activităţilor didactice din data de 2 mai 2014

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică, privind recuperarea activităţilor didactice din data de 2 mai 2014 Comisia Executivă a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică, luând în discuţie necesitatea recuperării activităţilor din data de 2 mai 2014 (zi declarată nelucrătoare, dar cu recuperare) şi ţinând cont de posibilitatea de a asigura

Încasarea taxelor de şcolarizare şi pentru examenele restante

Încasarea taxelor pentru studenţii din anul terminal – nivel licenţă şi master Rata a IV-a a taxei de şcolarizare se achită până în data de 15 mai 2014. În perioada 5-9 mai 2014 se încasează taxele pentru examenele restante aferente sesiunii de examene fixate în perioada 26 mai 2014 – 08 iunie 2014. În perioada

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Informatică, 2014

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Informatică, 2014
Departamentul de Informatică al Universităţii Babeş-Bolyai şi Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca vă invită să participaţi în data de 20 iunie 2014 la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor. Studenţii sunt invitaţi sa trimită lucrări originale care vor fi evaluate şi selecţionate în vederea prezentării lor publice şi a publicării ulterioare.

Programul Euro 200 pentru anul 2014

Vă informăm că Programul “Euro 200″ pentru stimularea achiziţionării de calculatoare adresat elevilor şi studenţilor până în 26 de ani se desfăşoară şi în acest an. Având în vedere H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, respectiv adresa MECTS nr.

Burse ERASMUS pentru anul universitar 2014/2015

Burse ERASMUS pentru anul universitar 2014/2015
Procedura de selecţie Elementele cerute la dosar sunt: fişa candidatului (se ridică de la Coordonatorul Departamental Erasmus, sau de la Biroul pentru Programe Comunitare al Universităţii); declaraţie pe proprie răspundere (se ridică de la Coordonatorul Departamental Erasmus, sau de la Biroul pentru Programe Comunitare al Universităţii); scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de

Grantul Mathematics and its Applications (cu finanţare DAAD Germania) a fost aprobat spre continuarea finanţării şi în 2014

Grantul Mathematics and its Applications (cu finanţare DAAD Germania) a fost aprobat spre continuarea finanţării şi în 2014
Proiectul intitulat Mathematics and its Applications, gestionat de Center of Excellence for Applications of Mathematics la care Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai este parte, a fost aprobat spre continuarea finanţării. Grantul este finanţat de către DAAD Germania, mai multe informaţii despre acest proiect fiind disponibile la adresa: http://www2.math.uni-wuppertal.de/~heilmann/SEE/