Repartizarea studenților în căminele studențești în anul universitar 2014/2015

Contestațiile se pot trimite prin e-mail la adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro, până luni 22 septembrie 2014, ora 10:00.

Are you ready for the next round of the Catalysts Coding Contest?

Are you ready for the next round of the Catalysts Coding Contest?
Finally, October 24th, the next Catalysts Coding Contest opens its doors with great prizes and interesting contacts. Whether beginner or expert programmer, you are in the right place! Programming Challenge A new and exciting task, in the field of technical progress, is waiting for you. For the solution applies: All roads lead to Rome! We

Sarcini didactice vacante la Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare în semestrul I, an universitar 2014/2015

Dosarele candidaților se depun la sediul departamentului din str. Ploieşti, nr. 23-25, până la data de 23 septembrie 2014. Poz. Denumirea postului Disciplina Fac. / secţia, nivel studiu /anul, nr. gr. Nr. ore curs sem / lab 21 Lector Logică computaţională Inf. magh. / licență / 1 - 4 29 Lector vacant Metode agile şi

Completarea contractelor de studii pentru anul universitar 2014/2015

Completarea în Academic Info a contractelor de studii de către studenții anului I se va realiza în perioada 20-28 septembrie anul curent. Pentru anii superiori, completarea/modificarea contractelor de studii este posibilă în perioada 1-28 septembrie anul curent. Predarea contractelor de studii, listate şi semnate, se va face la secretariatul facultății între orele 9-12 până la

În atenţia studenţilor: transfer între specializările facultăţii

În urma evaluării situaţiei studenţilor de la specializările facultăţii, Decanatul Facultăţii de Matematică şi Informatică anunţă că există locuri disponibile (pentru anul 2 de studiu) pentru transfer între specializările facultăţii sau de la universităţi din consorţiu sau universităţi de cercetare avansată şi educaţie, după cum urmează: Matematică (în limba română): buget şi taxă Matematică informatică

Rezultatele finale ale concursului de admitere la masterat, sesiunea septembrie 2014

Rezultatele finale ale concursului de admitere, nivel licenţă, septembrie 2014

Matematica – limba romana, buget Matematica – limba romana, taxa Matematica informatica – limba romana, buget Matematica informatica – limba romana, taxa Matematica – limba maghiara, buget Matematica – limba maghiara, taxa Matematica informatica – limba maghiara, buget Matematica informatica – limba maghiara, taxa Informatica – limba engleza, buget Informatica – limba engleza, taxa Informatica

Rezultatele concursului de admitere la masterat din 15 septembrie 2014

În vederea ocupării unui număr cât mai mare de locuri bugetate s-au transferat: un loc bugetat de la Matematică Aplicată engleză la Matematică Didactică română şi un loc bugetat de la Analiza Datelor şi Modelare maghiară la Proiectarea şi Dezvoltarea Aplicaţiilor Enterprise. Confirmarea locului prin achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii

sMilestone, invenţia studenţilor noştri participanţi în finala mondială Imagine Cup, prezentată pe larg în presă

sMilestone, invenţia studenţilor noştri participanţi în finala mondială Imagine Cup, prezentată pe larg în presă
Ediţia on-line a ziarului Gândul a acordat zilele trecute un amplu spaţiu performanţei echipei SMT, reprezentanta Facultăţii de Matematică şi Informatică la ediţia din acest an a prestigioasei competiţii Imagine Cup. Invenţia unor studenţi români care ar putea ajuta milioane de oameni din întreaga lume Au doar 22 de ani, dar au reuşit să dezvolte

Rezultatele concursului de admitere din 13 septembrie 2014

Confirmarea locului obţinut se face în data de 15 septembrie 2014, între orele 9.00 – 14.00, astfel: Confirmarea locului la buget se face prin depunerea adeverinţei de bacalaureat vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean în original (pentru absolvenţii 2014) respectiv a diplomei de bacalaureat în original (pentru celelalte promoţii); Confirmarea locului la taxă se face prin