Repartizarea pe săli a candidaţilor la probele scrise ale concursului de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2014

Pentru proba scrisă de matematică/informatică, candidaţii trebuie să se prezinte în faţa sălii Popoviciu din clădirea centrală a Univ. Babeş-Bolyai în data de 25.07.2014, ora 8:45 având asupra lor actul de identitate. Lista candidaţilor la proba de informatică Nr. crt. Nume Limba 1 ARDELEAN M. Lucian română 2 FECSKE Nándor maghiară 3 SEPCIU Alina română

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2014

Domeniul Specializarea 22.07 23.07 24.07 Total Matematică Matematică 2 3 5 Matematică (în limba engleză) 0 Matematică didactică 8 6 9 23 Matematică didactică (în limba maghiară) 5 2 1 8 Matematică aplicată 0 Matematică aplicată (în limba engleză) 3 3 2 8 Matematică computaţională (în limba maghiară) 5 5 Informatică Programare bazată pe componente

Acad. Petru Mocanu: “Matematica ajută la orice, în primul rând e frumoasă”

Acad. Petru Mocanu: “Matematica ajută la orice, în primul rând e frumoasă”
Material preluat din ediţia on-line a Transilvania Reporter. “Funcţiile Mocanu”, “Lema Miller-Mocanu”, “Inegalitatea de tip Mocanu”. Sunt câteva sintagme matematice care poartă numele unui matematician clujean şi care sunt folosite de matematicienii din toată lumea. Petru Mocanu, acum academician, a participat la o mulţime de congrese de matematică organizate peste tot în lume şi este

Rezultatele concursului de admitere din 22 iulie 2014

Notă: perioada de confirmări este 23-25 iulie 2014, între orele 9.00 – 14.00. Confirmarea locului la buget se face prin depunerea adeverinţei de bacalaureat vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean în original (pentru absolvenţii 2014) respectiv a diplomei de bacalaureat în original (pentru celelalte promoţii). Confirmarea locului la taxă se face prin achitarea primei rate a taxei

Rezultatele contestaţiilor la proba scrisă de matematică/informatică a concursului de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Rezultatele contestaţiilor la proba scrisă de matematică/informatică a concursului de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Rezultatele probelor scrise de matematică şi informatică din cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2014

Rezultatele probelor scrise de matematică şi informatică din cadrul concursului de admitere, sesiunea iulie 2014 Conform calendarului concursului de admitere, contestaţiile se depun până la data 22 iulie, ora 12:00, prin e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro. Candidaţii care depun contestaţii sunt rugaţi să precizeze pe lângă nume, numărul legitimaţiei şi disciplina de concurs. La recorectare, nota

Rezultatele probelor eliminatorii de competenţă lingvistică din cadrul concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Rezultatele probei eliminatorie de limba engleză Candidaţii absenţi sau declaraţi respinşi rămân în continuare în concurs dar nu mai au dreptul să candideze la specializări în limba engleză. Rezultatele probei eliminatorie de limba germană Candidaţii absenţi sau declaraţi respinşi rămân în continuare în concurs dar nu mai au dreptul să candideze la specializări în limba

Important pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2014

Ca urmare a Ordinului 3838/11.07.2014 emis de MEN, pentru candidaţii care au susţinut examenul de BACALAUREAT în 2014, la confirmarea locului sunt valabile NUMAI adeverinţele de bacalaureat vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean, după cum urmează: confirmarea locului la buget: adeverinţele de bacalaureat vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean în ORIGINAL; confirmarea locului la taxă: adeverinţele de

Subiectele probelor scrise de matematică şi informatică ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2014

Subiect Matematică, iulie 2014 Subiect Informatică, iulie 2014

Repartizarea pe săli a candidaţilor la probele scrise ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2014

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă de matematică/informatică Pentru proba scrisă de matematică/informatică, candidații trebuie să se prezinte în fața sălilor de concurs în data de 19.07.2014 la ora 8:00 având asupra lor actul de identitate. Repartizarea candidaţilor în săli pentru testul de limba engleză Pentru testul de limba engleză, candidații trebuie să se