O nouă sesiune a Testului de competenţă lingvistică de acces în licenţă

Departamentul de Limbi Străine Specializate al Facultăţii de Litere organizează o nouă sesiune a Testului de competenţă lingvistică de acces în licenţă după următorul program: Limba Data Locul Ora Engleză 23 ianuarie 2015 Clădirea Centrală UBB, Amfiteatrul 5/I 14:00 Franceză 23 ianuarie 2015 Facultatea de Litere/Business, str. Horea, nr. 7, sala 10 10:00 Germană 23

Domeniul de ştiinţă Matematica din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai prezent din nou pe poziţii onorante în clasamentele internaţionale

Domeniul de ştiinţă Matematica din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai prezent din nou pe poziţii onorante în clasamentele internaţionale
Domeniul de ştiinţă Matematica din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai este prezent tot mai frecvent pe poziţii onorante în clasamente de top realizate de instituţii independente. Recent, a fost dat publicităţii Best Global Universities, top realizat de US News şi care în acest an cuprinde şi o componentă pe 21 de domenii ale ştiinţei. Universitatea Babeş-Bolyai este

Regulament privind desfăşurarea activităţii de educaţie fizică la facultăţile UBB, altele decât FEFS

Regulament privind desfăşurarea activităţii de educaţie fizică la facultăţile UBB, altele decât FEFS
Pentru buna desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică şi sport la facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, conducerea FEFS a elaborat acest regulament care va fi obligatoriu pentru toate cadrele didactice precum şi pentru studenţii implicaţi în această activitate. Pentru a avea situaţia încheiată la disciplina educaţie fizică şi sport, fiecare student trebuie să respecte următoarele

Rezultatele competiţiei de burse de performanţă ştiinţifică pe facultate

Contestaţiile se pot depune la secretariatul facultăţii în data de 29 octombrie între orele 9:00-12:00. Rezultatele finale şi transmiterea dosarelor spre Consiliul Ştiinţific al Universităţii Babeş-Bolyai se va face în data de 29 octombrie 2014. În cadrul competiţiei de burse de performanţă ştiinţifică, la nivelul facultăţii au fost depuse următoarele proiecte: Modelarea tratamentului pentru celule

Invitație la Conferința de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033 cu titlul Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)

Invitație la Conferința de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033 cu titlul Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)
Investeşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Titlul proiectului: Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT) Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai

Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit 2014

Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Informatică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei

Programarea consultaţiilor pentru elevii de liceu organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică pentru pregătirea concursului de admitere 2015

Consultaţiile vor avea loc în sala 6/II din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, et. 2, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică oferă de asemenea o serie de consultaţii separate în limba maghiară al căror orar este disponibil aici. Cea de a 3-a ediţie a concursului Mate-Info UBB va avea loc

Finanțări pentru dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi

Informare privind Schema de ajutor minimis “Locuri de muncă pentru TINEri” Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de pe lângă Guvernul României, informează cu privire la facilităţile oferite de către cele opt proiecte regionale din cadrul schemei de minimis care se derulează în prezent, “Locuri de muncă pentru TINEri”. Obiectivul

Burse CEEPUS pentru semestrul II, an univ. 2014-2015

Burse CEEPUS pentru semestrul II, an univ. 2014-2015
Prin alocarea locurilor CEEPUS pentru semestrul II, respectiv prin eventuale redistribuiri ale locurilor, se pot depune cereri pentru: ELTE Budapesta 1×1 lună Linz, Austria 2×4 luni Plovdiv, Bulgaria 6×1 lună Debrecen, Ungaria 1×1 lună Szedged, Ungaria 1×1 lună Novi Sad, Serbia 2×1 lună Subotica, Serbia 2×1 lună Ljubljana, Slovenia 2×1 lună, numai doctoranzi Maribor, Slovenia

Lista finală a studenţilor bursieri pe semestrul I, an universitar 2014-2015, după rezolvarea contestaţiilor

Lista studenţilor bursieri pe semestrul I, an universitar 2014-2015 Pentru acordarea burselor de merit şi de studiu, la medii egale s-a făcut departajarea astfel: pentru anul I: media generală de la bacalaureat; pentru anii II şi III: media pentru semestrele precedente. Pentru bursele sociale repartizarea s-a făcut: pentru studenţii integralişti, de pe locurile bugetate, în