Calendarul concursului de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2015

Concursul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2015, se va desfăşura după următorul calendar: Matematică: joi, 24 septembrie 2015, ora 9, sala „e” (str. Ploieşti, nr. 23-25); Informatică: miercuri, 23 septembrie 2015, ora 8, FSEGA (str. Teodor Mihali, nr. 58-60).

În atenţia studenţilor care în anul universitar 2014-2015 au ocupat un loc bugetat și au beneficiat de bursă socială

Studenții care în anul universitar 2014-2015 au ocupat un loc bugetat și au beneficiat de bursă socială, pentru a-și păstra în continuare locul bugetat, trebuie să depună acte doveditoare de venit pentru lunile iunie, iulie și august 2015 în perioada 14-15 septembrie 2015, între orele 9:00-12:00 la secretariat. Modelul cererii este atașat. model cerere si

Rezultatele concursului de admitere, nivel master, după confirmări, sesiunea iulie 2015

Retrospectivă Graduation Day 2015

Retrospectivă Graduation Day 2015
Vineri, 03.07.2015, s-a desfăşurat prima ediţie a Graduation Day, eveniment menit să scoată mai bine în prin plan realizările studenţilor noştri. Cu această ocazie, peste 50 de absolvenţii ai Facultăţii de Matematică şi Informatică au avut oportunitatea de a-şi prezenta public proiectele realizate în cadrul lucrărilor de licenţă şi disertaţie. 12 dintre cele mai prestigioase

Depunerea cererilor pentru acordarea căminelor pe criteriul social sau medical

Cererile pentru acordarea căminelor pe criteriul social sau medical se depun personal la secretariatului facultăţii în perioada 14-15 septembrie 2015 între orele 9:00-12:00. cerere si declaratie camin social 2015.doc

Depunerea cererilor pentru recunoaşterea disciplinelor şi de promovare a 2 ani de studiu într-un an universitar

Cererile pentru recunoaşterea disciplinelor se pot depune la secretariatul facultăţii în data de 16 septembrie 2015 între orele 9:00-12:00. Cererile vor fi însoţite de fişa disciplinei pentru care se solicită recunoaşterea. Cererile de promovare a 2 ani de studiu într-un an universitar se depun în data de 16 septembrie 2015 între orele 9:00-12:00. cerere recunoastere

Rezultatele finale ale concursului de admitere, nivel licenta, iulie 2015

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa Limba de studiu română Matematică Matematică Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Limba de studiu maghiară Matematică Matematică Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Studii în limba engleză Informatică Informatică Studii în limba germană Informatică Informatică Alte locuri Matematică – limba română, cetaţeni din Rep.Moldova, buget –

Programul Secretariatului Facultăţii pe perioada vacanţei de vară 2015

În perioada 3 august 2015 – 31 august 2015, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-11:00. Din data de 3 august 2015 până în data de 31 august 2015 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă.

Depunerea cererilor pentru reînmatriculare, reluarea, prelungirea şi întreruperea studiilor

Cererile pentru reînmatriculare, reluarea, prelungirea şi întreruperea studiilor se depun în perioada 10-11 septembrie 2015 la secretariatul facultăţii între orele 9:00-12:00. Pentru reînmatriculare, odată cu depunerea cererii, se achită taxa de reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare. cerere de reinmatriculare 2015.rtf cerere de reluare a studiilor 2015.rtf cerere de prelungire a studiilor 2015.rtf

Rezultatele concursului de admitere, nivel master, iulie 2015

În listele cu rezultatele admiterii la master, afişate în cursul după-amiezii în data de 25.07.2015, formula folosită pentru calcului mediei ficărui student nu a respectat regulamentul de concurs. Listele de mai sus folosesc formula corectă. Confirmarea locului, achitarea primei rate a taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi la taxă, retragerea dosarului de concurs: 27-28