Rezultate finale admitere nivel licență, sesiunea iulie 2022

In atenția candidaților admiși pe locuri cu taxă la admiterea nivel licență, sesiunea iulie 2022

Daca vor exista locuri bugetate eliberate în perioada 28 iulie 2022 – 31 august 2022, în data de 1 septembrie 2022, acestea se vor ocupa de către candidații admiși pe locuri cu taxă, de la aceeași specializare, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și doar pentru cei care au depus la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricola în original până la data 5 AUGUST 2022. În data de 1 septembrie 2022 se afișează pe pagina web a facultății, dacă va fi cazul, lista candidaților care și-au modificat forma de finanțare.

RECOMANDARE: Vă recomandăm sa depuneți diploma de bacalaureat și foaia matriculă în original la dosar pana în data 5 AUGUST 2022, pentru a putea beneficia de această facilitate.