Rezultate finale admitere master, sesiunea iulie 2023

Un cadidat declarat admis care solicită retragerea de la concursul de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2023, trebuie să acceseze aplicația de admitere (https://admitere.ubbcluj.ro/) și să solicite retragerea de la concurs.

Un candidat respins sau cine a solicitat retragerea de la concurs și are acte în original în dosar, se poate prezenta personal la secretariatul facultății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-12:00 pentru retragerea actelor. Cei retrași pe parcursul verii vor depune cererea de retragere a dosarului listată și semnată în original. În situația în care candidatul nu se poate prezenta personal pentru ridicarea documentelor, se poate prezenta și o altă persoană pentru ridicarea documentelor în original, în baza unei împuterniciri notariale și a cererii semnate de către candidat.

Candidații care se retrag de pe un loc cu taxă trebuie să completeze formularul disponibil (la o adresa care va fi comunicată ulterior) ȋn perioada  18 septembrie 2023 – 22 septembrie 2023, pentru restituirea taxei de şcolarizare achitate.

Candidatiii care au trecut de pe un loc cu taxa la buget li se restituie automat taxa de scolarizare achitata si nu mai este nevoie sa depuna cerere de restituire a taxei.

Toate solicitările de retragere a candidaţilor pentru sesiunea iulie 2023 depuse în cursul verii, vor fi procesate de către Comisia de Admitere în data de 1 septembrie 2023.