Anunţuri din categoria: Planuri stategice, operaţionale şi rapoarte anuale

Programul de asigurare a calităţii pentru anul 2018

Programul de asigurare a calităţii pentru anul 2018

Evaluarea Planului operaţional al facultăţii pentru anul 2017

Evaluarea Planului operaţional al facultăţii pentru anul 2017

Evaluarea programului anual de asigurare a calităţii pentru anul 2017

Evaluarea programului anual de asigurare a calităţii pentru anul 2017

Planul operaţional al facultăţii pentru anul 2017

Plan operational (2017)

Programul de asigurare a calităţii pentru anul 2017

Programul de asigurare a calităţii pentru anul 2017

Evaluarea Planului operaţional al facultăţii pentru anul 2016

Evaluarea Planului operaţional al facultăţii pentru anul 2016

Evaluarea programului anual de asigurare a calităţii pentru anul 2016

Evaluarea programului anual de asigurare a calităţii pentru anul 2016

Planul operaţional al facultăţii pentru anul 2016

Plan operational (2016)

Planul strategic al Facultăţii de Matematică şi Informatică pentru perioada 2016-2020

1. Context general Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI) are în acest moment o poziţie importantă în Universitate, atât din perspectiva numărului de studenţi şi a realizărilor obţinute în cercetare ştiinţifică, dar şi datorită stabilităţii financiare pe termen scurt, mediu şi lung. Cu aproape 2400 de studenţi FMI este una dintre primele cinci facultăţi ale

Raport anual al Facultăţii de Matematică şi Informatică pentru anul universitar 2015-2016

Raport anual al Facultăţii de Matematică şi Informatică pentru anul universitar 2015-2016