Matematică şi Informatică – între Etern şi Efervescent

Universitatea Babeş-BolyaiComponentă importantă a unei Universităţi de anvergură, Facultatea de Matematică şi Informatică, este în acest moment o împletire fericită de tradiţie şi actualitate, de modernitate şi experienţă.

Pe de o parte, în matematică tot ceea ce s-a creat de-a lungul secolelor, încă de pe vremea vechilor egipteni, arabi sau greci, tot ce-au scris Euclid, Pitagora, Euler sau Poincaré rămâne adevărat. Nimic nu s-a perimat, nimic nu s-a pierdut, descoperirile ulterioare n-au anulat nimic, matematica acumulând, dezvoltându-se mereu şi mereu spre infinit. În particular, matematica clujeană are ca fundament şi îşi extrage seva dintr-o întreagă şcoală pornind de la M. Hell, F. Riesz, L. Fejèr, Gy. Farkas, D. Pompeiu, P. Sergescu, Gh. Bratu, Th. Angheluţă şi continuând cu G. Călugăreanu, T. Popoviciu şi D.V. Ionescu, ca să amintim doar câteva nume dintr-o pleiadă de importanţi oameni de ştiinţă şi dascăli.

Pe de altă parte, informatica este fără îndoială ştiinţa prezentului şi cu siguranţă şi a viitorului. Numărul de studenţi la specialităţile de informatică a crescut vertiginos, iar cota absolvenţilor specializării Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai este deja foarte ridicată, având astfel certitudinea pătrunderii fără emoţii pe piaţa mondială a industriei software.

În acelaşi timp, atât Matematica, cât şi Informatica din Universitatea Babeş-Bolyai dispun de o bază materială solidă şi de suportul uman corespunzător: laboratoare performante, biblioteci bine dotate, programe academice şi de cercetare moderne, programe de practică şi de perfecţionare atractive, cooperări naţionale şi internaţionale profitabile.

Şi ca un ultim şi în acelaşi timp temeinic argument, temeinicie dată în primul rând de vreme, stau generaţii întregi de absolvenţi excepţionali de Matematică şi Informatică, răspândite în toată ţara şi în întreaga lume, la şcoli generale sau licee de prestigiu, în firme şi companii de IT, în cercetarea fundamentală sau aplicată, în universităţi de prim rang din România, Europa Occidentală sau America.

Toate aceste argumente, precum şi multe altele pe care vă lăsăm plăcerea să le descoperiţi singuri, ne dau dreptul să vă invităm să luaţi parte la pasionanta aventură în minunata lume abstractă a matematicii şi în universul în perpetuă mişcare al informaticii.