Invitație prelegere: Conformitate vs. Managementul riscului – etica securității în organizații

În cadrul cursului Etică și Integritate Academică, va avea loc online în data de 12 ianuarie 2023 (joi), de la ora 09:00 prelegerea invitată cu titlul:

Conformitate vs. Managementul riscului – etica securității în organizații

susținută de către dl prof. Raul Ciprian Dăncuță, Data Data Protection Officer al Universităţii Babeș-Bolyai.

Prelegerea va fi susținută on-line, pe MS Teams la următorul link de acces și va fi urmată de o secțiune de Q&A:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apnMuc-P3dbRoPNaUGsc0B58dMSEd9xJqwlGq8RWoJY81%40thread.tacv2/1671392787183?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22ccb58aa1-e8ec-4cff-85a3-419b2dc6b9f1%22%7d

Vă așteptam!