In atentia studentilor care beneficiaza de bursa in semestrul I al anului universitar 2022/2023 si a studentilor de la masteratul didactic

Studenții bursieri care nu au depus/trimis niciodată serviciului social contul IBAN sunt rugati să trimită un document bancar  pentru a li se putea vira bursa (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicație mobila/Internet banking etc.), pe care să fie menționate următoarele:

  1. nume și prenume,
  2. CNP (poate fi notat și de student),
  3. contul IBAN (bursierul trebuie să fie titular),
  4. facultatea,
  5. tipul de bursă (burse pentru studenții masteranzi înmatriculați la programele de studii de master didactic).

Toate aceste informații se vor trimite de către studenți la adresa de e-mail: social@ubbcluj.ro.

In cazul studentilor bursieri care au beneficiat in anul sau anii precedenti de bursa si au trimis datele bancare la serviciul social, nu mai este necesara trimiterea extrasului de cont.