Calendarul organizării alegerilor și desemnării membrilor Consilului Școlii Doctorale de Matematică și Informatică și a directorului școlii doctorale – octombrie 2022

 • 3 – 5 octombrie 2022: Depunerea candidaturilor (candidaturi pentru consiliul școlii doctorale; candidatură director), zilnic, între orele 10:00-14:00, în sala 137, str. M. Kogălniceanu nr. 1 (Clădirea centrală a Universității).
  Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

  • solicitarea de depunere a candidaturii;
  • curriculum vitae;
  • lista de lucrări si fişa de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de către CNATDCU, în cazul conducătorilor de doctorat.
 • 6 – 7 octombrie 2022: Afișarea candidaturilor pe pagina facultății și la avizierul Școlii doctorale.
 • 10 octombrie 2022: Anunțarea candidaturilor neeligibile (pe pagina facultății și la avizier).
 • 11 octombrie 2022: Depunerea contestațiilor pentru candidații declarați neeligibili pentru alegerile membrilor Consiliului Școlii Doctorale, între orele 10:00-14:00, în sala 137, str. M. Kogălniceanu nr. 1 (Clădirea centrală a Universității).
 • 12 octombrie 2022, ora 16:00: Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor (pe pagina facultății și la avizier).
 • 13 – 14 octombrie 2022: Alegerile/exprimarea votului pentru alegerea membrilor Consiliului Școlii Doctorale.
 • 17 octombrie 2022, ora 16:00: Afișarea rezultatelor alegerilor Consiliului Școlii Doctorale (pe pagina facultății și la avizier).
 • 18 – 21 octombrie 2022: Alegerea directorului de școală doctorală.
  Dosarul de candidatură cuprinde:

  • declaraţia de intenţie de a candida pentru funcţia de director;
  • curriculum vitae şi lista de lucrări;
  • fişa de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de către CNATDCU;
  • documentul care să ateste că persoanele care candidează sunt angajate cu funcţia de bază şi contract de muncă pe perioadă nedeterminată la UBB.
 • 24 – 28 octombrie 2022: Validarea de către CSUD a componenței Consiliilor alese la nivelul Școlilor Doctorale și numirea directorilor Școlilor Doctorale.

Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor consiliilor Școlilor Doctorale, aprobată prin HS nr. 70/20.06.2022 poate fi consultată la https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/06/HS-nr.-70-privind-aprobarea-Metodologiei-de-organizare-a-alegerilor-%C8%99i-desemnare-a-membrilor-comisiilor-%C8%99colilor-doctorale.pdf.