Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2023

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea septembrie 2023.

 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin:
  • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
  • Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
  • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.
 2. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.
 3. Până la data de 31 august 2023, ora 23:00 încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:
  • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
  • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și anexa 5 (Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație);
 4. Până la data de 1 septembrie 2023, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de disertație nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de disertație.
 5. În perioada 1 septembrie 2023, ora 15,00 – 3 septembrie 2023, ora 20,00 se înscriu pentru susținerea lucrării de disertație, prin încărcarea documentelor scanate la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/, a documentelor prevăzute mai jos:

  Documente scanate în format PDF într-un singur fișier zip necesare pentru înscriere:

  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Pașaport – pentru cetățenii străini;
  • Diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia – pentru absolvenții altor universități decât cei ai UBB.
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetățenilor străini
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;

  Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu trimiterea cererii de înscriere la examenul de disertație să trimită următoarele documente scanate in format pdf într-un singur fișier zip:

  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Pașaport – pentru cetățenii străini;
  • Diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia – pentru absolvenții altor universități decat cei ai UBB.
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetățenilor străini
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
  • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de disertație sau absolvenții promoțiilor 2020 și anterioare 2020 (1500 RON);
 6. In data de 4 septembrie 2023 vor fi afișate informațiile cu privire la planificarea examenului de disertație.
 7. În data de 6 septembrie 2023 candidații participă față în față la prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

NOTĂ: Consiliul Facultății își rezervă dreptul de a compatibiliza calendarul pentru desfășurarea examenului de disertație cu reglementările ulterioare care pot să apară.