„Blended mobility with short term physical mobility” pentru studenți nivel licență domeniul Informatică

Se organizeaza selecție pentru programul Blended mobility with short term physical mobility „European Master Team Projects (MTP) – Safe Driving to an Honest Digital Future Together” coordonat de Universitatea din Mannheim, Germania pentru studenți nivel licență din domeniul Informatică. Condiție obligatorie pentru selecție este cunoașterea limbilor germană și engleză la nivel cel puțin B2; cunoștințe temeinice în domeniul proiectelor software care sunt prezentate pe site. Termenul pentru depunerea dosarelor de selecție este 30 octombrie 2023 prin e-mail la adresa mobilities.cs@ubbcluj.ro.

Informații despre program se găsesc pe site-ul https://www.uni-mannheim.de/en/ines/teaching/european-master-team-project/

Informații suplimentare se pot cere prin e-mail: lect. dr. BENȚA Iulian (kuderna.benta@ubbcluj.ro).