2000 de laptopuri cu conexiune la Internet pentru studenții UBB cu bursă de ajutor social

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul TIC4UBB, ID 144800. Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la Internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

Pentru a fi eligibili pentru primirea unui laptop, studenții UBB trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;
  2. să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

Studenții FMI interesați să intre în posesia unui astfel de laptop pentru o perioadă limitată de timp trebuie să completeze și să semneze o Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului, respectiv un Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (atașate prezentului anunț), iar apoi să le transmită la adresa de e-mail cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până cel târziu în data de 17.03.2023 ora 16, utilizând contul propriu de e-mail instituțional (din domeniul @stud.ubbcluj.ro).

Laptopurile se dau în folosință pe perioada în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus, respectând o procedură de atribuire stabilită la nivel de universitate.

TIC4UBB Cerere si Acord.docx
TIC4UBB Calendar v2.pdf
TIC4UBB Procedura de atribuire.pdf