Termene de plata ale taxei de școlarizare pentru studenții Programului Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică

TwitterFacebook

Modalităţi de plată:

  • numerar/pos la casieria facultăţii
  • on line pe platforma UBB: AcademicInfo (secțiunea taxe)
  • virament bancar
Moneda Banca IBAN SWIFT
LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU

Cu specificația: Taxa de scolarizare Postuniversitar Informatica
Deoarece aplicația de taxe din ACADEMIC INFO a fost modificata începând cu anul universitar 2019/2020, facilitatea de plată în rate operează astfel:

ANUL I

Rata 1 si 2 (1250 lei + 1250 lei = 2500 lei): până la confirmarea locului;
Rata 3 si 4 (1250 lei + 1250 lei = 2500 lei): 15 martie 2020.

ANUL II

Rata 1 si 2 (1250 lei + 1250 lei = 2500 lei): 15 octombrie 2019;
Rata 3 si 4 (1250 lei + 1250 lei = 2500 lei): 15 martie 2020.

După datele specificate se aplică o penalizare de 0,04%/zi calendaristică. In aplicația AcademicInfo nu se poate achita după termenul de plată a taxei de şcolarizare, doar înainte de termenul fixat. Dacă se depășește termenul scadent, taxa de școlarizare se poate achita cu penalități la casieria facultății, în zilele lucrătoare între orele 9,00-12,00 în sala 143, etajul I, clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1.

TwitterFacebook