Termene de plata ale taxei de școlarizare pentru studenții Programului Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică

TwitterFacebook

Modalităţi de plată:

  • numerar/pos la casieria facultăţii
  • on line pe platforma UBB: AcademicInfo (secțiunea taxe)
  • virament bancar
Moneda Banca IBAN SWIFT
LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU

Cu specificația: Taxa de scolarizare Postuniversitar Informatica

Facilitatea de plată în rate operează astfel:
ANUL I

  1. Rata 1: până la confirmarea locului;
  2. Rata 2: 15 martie 2020.

ANUL II

  1. Rata 3: 15 octombrie 2019;
  2. Rata 4: 15 martie 2020.

După datele specificate se aplică o penalizare de 0,04%/zi calendaristică. In aplicația AcademicInfo nu se poate achita după termenul de plată a taxei de şcolarizare, doar înainte de termenul fixat.

TwitterFacebook