Sesiunea de pregătire didactică centrată pe metode bazate pe curiozitate şi investigaţii (IBL – Inquiry Based Learning)

În perioada 8-14 septembrie 2013 la Bonţida, în atmosfera primitoare a castelului Bánffy, s-a desfăşurat o sesiune de pregătire didactică centrată pe metode bazate pe curiozitate şi investigaţii (IBL – Inquiry Based Learning) ce vin în sprijinul descoperirii şi pregătirii elevilor capabili de performanţă în matematică. La acest eveniment au participat 15 profesori din 7 localităţi ale ţării şi 5 masteranzi cu specialitatea matematică didactică ai UBB. Coordonatorul taberei, lect. dr. Szilárd András a propus ca principal scop împărtăşirea experienţelor acumulate în cursul derulării celor două proiecte didactice internaţionale în care Facultatea de Matematică şi Informatică este partener (PRIMAS şi MASCIL). În cadrul acestor proiecte au fost elaborate o serie de materiale didactice bazate pe metode IBL şi cu conţinuturi specifice curriculumului din România. O parte din activităţile derulate au fost prezentări ale unor modele de învăţare şi formare (de ex. modelul Van Hiele), iar majoritatea activităţilor s-a centrat pe activităţi de aplicare a acestor modele.