Rezultatele obţinute în urma desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în semestrul I al anului universitar 2016/2017 pe perioadă nedeterminată

TwitterFacebook
Departamentul/ Centrul/ Institutul Poziţia în statul de funcţii Funcţia didactică / de cercetare Numele candidatului prezentat la concurs Votul comisiei Media obţinută
Departamentul de Matematica 25 Conferenţiar (TM) Lect. dr. Micula Sanda 5 pentru;
0 contra.
10,00
Departamenul de Matematica 36 Lector (TM) Dr. Simion Iulian Ion
Asist. dr. Nechita Veronica Oana
5 pentru;
0 contra.
9,34
9,14
Departamentul de Informatica 7 Profesor (TM) Conf. dr. Dioşan Laura 5 pentru;
0 contra.
10,00
Departamentul de Informatica 23 Conferenţiar (TM) Lect. dr. Dragoș Sanda-Maria 5 pentru;
0 contra.
10,00
Departamentul de Informatica 58 Lector (TM) Asist. dr. Marian Zsuzsanna Edit 5 pentru;
0 contra.
9,95
Departamentul de Informatica 59 Lector (TM) Lect. dr. Ciuciu Ioana Georgiana 5 pentru;
0 contra.
10,00
Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare 16 Conferenţiar (TM) Lect. dr. Bodo Zalan-Peter 5 pentru;
0 contra.
9,55
Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare 38 Lector (TM) Molnar Botond Nu a îndeplinit condițiile neprezentat
Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare 54 Asistent (TM) Lukacs Andor 5 pentru;
0 contra.
9,39
TwitterFacebook