Rezultatele finale ale concursului Mate-Info UBB, ediția 2021

In urma analizei înregistrărilor video ale participanților la Concursul Mate Info-UBB din 26 martie 2021, s-a constatat ca un procent semnificativ (>10% ) dintre candidați nu a respectat regulile anti-frauda specificate in regulament, după cum ar fi:

  • Camera video nu a fost pornita
  • Microfonul nu a fost pornit
  • Candidatul avea caști
  • Candidatul citea cu voce tare in timpul probei
  • Candidatul nu a partajat întregul ecran ci doar aplicația Chrome
  • Candidatul discuta/vorbea cu alte persoane in timpul probei
  • Candidatul avea pornite si utiliza si alte aplicații cum ar fi: Skype, Facebook, etc.

Nerespectarea acestor reguli la Concursul de Admitere din sesiunea Iulie 2021 va conduce automat la notarea probei candidatului cu nota 1.

Rezultate finale concurs Mate-Info UBB, ediția 2021