Rezultatele alegerilor din data de 28 ianuarie 2020 pentru alegerea reprezentaților facultății în Senatul UBB

Rezultatele alegerilor din data de 28 ianuarie 2020 pentru alegerea reprezentaților facultății în Senatul UBB sunt afișate la avizierul facultății.