Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2021/2022

În atenţia studenţilor care au fost repartizaţi în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2021/2022:

Repartizarea locurilor în căminele studenţeşti este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro

Studenții cărora le-a fost repartizat loc în cămin dar nu au încheiat schema completă de vaccinare pot să își revendice locul prin plata regiei, putându-se caza doar după trecerea a 10 zile de la ultima doza administrată.

Listele cu repartizările în cămine pentru doctoranzi se trimite pe adresa de e-mail personală a fiecărui doctorand de către secretarul Scolii Doctorale de Matematică și Informatică.

Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de alocarea numărului de locuri în căminele studențești, în funcție de numărul studenţilor bugetaţi pe specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi, precum şi pe baza prevederilor Regulamentului de cazare al UBB aprobat de Senatul UBB și Dispozițiile operaționale pentru cazarea în căminele studențești în condiții epidemiologice pentru anul universitar 2021/2022, în baza adeverinței sau certificatului de vaccinare.

Dacă studenții care au solicitat un loc în căminele studențești nu au încărcat în platforma pusă la dispoziție de facultate, până în data de 21 septembrie 2021, adeverința sau certificatul de vaccinare, nu le-a fost repartizat un loc în căminele studențești, conform prevederilor cuprinse în Dispozițiile operaționale pentru cazarea în căminele studențești în condiții epidemiologice pentru anul universitar 2021/2022.

Diferenţele la mediile de acordare a locurilor în căminele studenţeşti sunt justificate prin mediile de la linii de studiu diferite, cazuri medicale, sociale sau premii obținute la concursurile studenţeşti si de prezentarea Certificatului sau Adeverinței de vaccinare.

Pentru perioada de redistribuiri, cazarea se face după aceleași criterii, în ordinea mediilor pe specializare, an de studiu și specializare și prezentarea Certificatului sau Adeverinței de vaccinare.

Studenţii care au primit loc în cămin se vor prezenta personal direct la căminul repartizat conform calendarului de mai jos. Cazarea studenţilor în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, în funcţie de anul de studii:

 • ziua I, vineri 24 septembrie 2021, se cazează studenţii din anul I de studiu;
 • ziua a II-a, sâmbătă 25 septembrie 2021, se cazează studenţii din anul II şi III de studiu;
 • ziua a III-a, duminică 26 septembrie 2021, se cazează studenţii de la master şi cei care nu au reuşit să se prezinte în zilele anterioare.
 • Studenții care sunt vaccinați cu prima doză de vaccin își pot păstra locul de cazare în cămin, doar în cazul în care achita regia de cămin până la efectuarea celei de a doua doze și se pot caza doar după ce au trecut cele 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Contractul de închiriere va fi semnat online de către beneficiar și va fi trimis către administrația căminului. Pentru orice informații legate de cazare, vă rugăm să vă adresați administratorului de cămin. Informațiile legate de administratorii de cămin le găsiți pe pagina web a universității la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/campus/spatii_cazare

Cazarea studenţilor în cămine se realizează în următoarele etape:

 • Prezentarea la cămin a studentului repartizat în cămin, cu următoarele documente:
  • certificatul de vaccinare;
  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • adeverinţă fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză;
  • fotografie 3/4.
 • Încheierea contractului între Universitatea Babeş-Bolyai şi student.
 • Plata taxei de cazare şi a garanţiei.
 • Primirea legitimaţiei de cămin.
 • Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual si respective colectiv.

Contestațiile se pot depune prin email la adresa: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro în perioada 21-22 septembrie 2021. În data de 22 septembrie 2021, contestațiile se pot depune până la ora 23:00.

Afișarea rezultatelor finale se va face în data de 23 septembrie 2021.

Dispozitii operationale cazare 2021-2022.pdf
Formular contestatii cazare camine 2021-2022.docx
Hotararea Senatului UBB nr. 8322-22.06.2020.pdf
Locuri cazare FMI 2021-2022.pdf
Repartizare locuri cazare pe specializari FMI 2021-2022.pdf