Repartizarea candidaţilor pe săli pentru probele scrise ale concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea iulie 2019

TwitterFacebook

Tabelul candidaţilor înscrişi la concursul de admitere cu datele de concurs (la finalul etapei de înscriere)

Candidații sunt rugați să verifice corectitudinea datelor, eventualele erori se pot semnala pe adresa admitere@cs.ubbcluj.ro.

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă de matematică/informatică

Rugăm candidaţii să realizeze localizarea sălii de concurs în care au fost repartizaţi (a se consulta şi legenda sălilor de la sfârşitul listei) şi să ia măsuri să ajungă în data de 21 iulie 2019 la sala de concurs până la ora 8:00, cel mai târziu. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumente de scris de culoare albastră. După deschiderea subiectelor nu se mai admite intrarea în sală.

Candidatul primeşte în sală un subiect de Matematică sau un subiect de Informatică, în funcţie de disciplina de concurs aleasă la ȋnscriere. Timpul de lucru este de 3 ore (180 minute) de la distribuirea subiectelor. Se asigură traducerea subiectelor în limbile maghiară, germană, engleză. Proba scrisă a concursului de admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare aflat ca primă opţiune ȋn lista de opţiuni a candidatului din fişa de ȋnscriere. Concurentul are obligaţia de a rezolva subiectul primit. Subiectul respectiv se redactează pe foi de concurs şi se predă la sfârşitul perioadei de 3 ore alocate pentru rezolvare.

Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs şi ciornele asigurate de organizatori.

Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru. Se poate folosi creionul negru, liniarul, echerul şi compasul pentru desene. Nu se admite utilizarea calculatorului, telefonului mobil, etc.

Candidaţii nu au voie să aibă asupra lor sau în/pe bancă telefon mobil sau alte echipamente electronice (tabletă, laptop, ceas inteligent, etc). Acestea se vor depune, închise, în hainele/genţile de pe cuier. Pentru a nu deranja participanţii la concurs, insistăm ca telefoanele mobile să fie depozitate închise în hainele/genţile de pe cuier. Candidaţii care folosesc telefonul mobil sau alt echipament electronic (în orice scop) se exclud de la examen. Excepţie fac candidaţii cu dizabilităţi care utilizează echipament special pentru redactarea lucrării.

Lucrările se predau sub semnătură la supraveghetorii de sală, indicându-se pe borderou numărul de pagini şi numărul de buline haşurate pe foaia de concurs aferentă subiectului de tip grilă. Lucrările predate se secretizează imediat de către supraveghetorii din sală.

Repartizarea candidaţilor în săli pentru testul de limba engleză, 21 iulie 2019, ora 15

Pentru testul de limba engleză, candidaţii trebuie să se prezinte în faţa sălii de concurs, clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, la data precizată, ora 14:00, având asupra lor actul de identitate.

Repartizarea candidaţilor în săli pentru testul de limba germană, 21 iulie 2019, ora 17

Pentru testul de limba germană, candidaţii trebuie să se prezinte în faţa sălii de concurs, clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, la data precizată, ora 16:30, având asupra lor actul de identitate.

Codurile sălilor

001 – Sala A001, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
009 – Sala 009, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
022 – Sala 022, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
026 – Sala 026, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
036 – Sala 036, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
A1 – Sala A1, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
A2 – Sala A2, Cladirea Facultatii de Stiinte Economice, Parter, Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
AULA CAMPUS – Aula, Cladirea Facultatii de Stiintee Economice, Etaj 1, Str. Teodor Mihali, Nr.58-60
BLAGA – Sala BLAGA, Cladirea Centrala, etaj 1, Str. M. Kogalniceanu, nr.1
BRATIANU – Sala BRATIANU, Cladirea Echinox, Str. Universitatii Nr.7-9
CALUGAREANU – Sala CALUGAREANU, Cladirea Centrala, etaj 2, Str. M. Kogalniceanu nr.1
DV IONESCU – Sala D.V. IONESCU, Cladirea Centrala, etaj 1, Str. M. Kogalniceanu, nr.1
GOANGA – Sala GOANGA, Cladirea Centrala, etaj 1, Str. M. Kogalniceanu, nr.1
IONASCU – Sala IONASCU, Cladirea Facultatii de Drept, Str. Avram Iancu, nr. 11
IORGA – Sala NICOLAE IORGA, Cladirea Centrala, etaj 1, Str. M. Kogalniceanu, nr.1
MAIOR – Sala Augustin Maior, Cladirea Centrala, etaj 2, Str. M. Kogalniceanu nr.1
MARIAN – Sala Victor MARIAN, Cladirea Centrala, etaj 2, Str. M. Kogalniceanu nr.1
POP – Sala POP, Cladirea Facultatii de Drept, Str. Avram Iancu, nr. 11
SPERANTIA – Sala SPERANTIA, Cladirea Facultatii de Drept, str. Avram Iancu, nr. 11
VATASIANU – Sala VATASIANU, Cladirea Echinox, Str. Universitatii, nr.7-9

TwitterFacebook