Premiile Facultăţii de Matematică şi Informatică pe anul 2014

Premiul „Studentul anului”

  • Echipa SMT formată din Bogdan Andrei Pop, Bogdan Mursa, Rareş Urdea, participantă la finala mondială Imagine Cup 2014, Redmond, SUA

Premii de excelenţă ştiinţifică

  • Prof. dr. Gabriela Kohr şi Prof. dr. Mirela Kohr: numeroase publicaţii ştiinţifice relevante în reviste de mare valoare, ca Mathematische Annalen, un capitol de carte în editura de mare vizibilitate şi prestigiu Springer Verlag, precum şi pentru colaborările ştiinţifice relevante cu matematicieni de valoare din Europa şi America de Nord;
  • Conf. dr. Anca Andreica: pentru publicaţiile ştiinţifice realizate (cărţi şi articole publicate) şi pentru implicarea devotată în realizarea proiectului privind Grupul Consultativ pentru Strategia Cercetării din facultate;
  • Conf. dr. Finta Zoltán: pentru contribuţia ştiinţifică deosebita realizată printr-un capitol de carte în prestigioasa editură Springer şi numeroase articolele ştiinţifice în reviste de prim rang.

Premii de excelenţă didactică

  • Prof. dr. Septimiu Crivei: pentru activitatea deosebită pe care o realizează cu studenţii de la Informatică, fiind extrem de apreciat şi ales prin cursuri opţionale de către studenţii informaticieni;
  • Lect. dr. Dan Suciu: pentru implicarea şi coordonarea excelentă a echipei SMT spre finala mondială Imagine Cup;
  • Conf. dr. Robu Judit: pentru răbdarea, meticulozitatea şi perseverenţa în munca cu studenţii, muncă care se realizează nu numai la catedră dar şi în gestionarea Programului Erasmus la nivel de facultate, în aşa fel încât după anul 2013-2014 suntem facultatea cu cel mai mare număr de mobilităţi realizate.