Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematică şi Matematică-informatică romana si engleza

TwitterFacebook

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematică şi Matematică-informatică romana si engleza se realizează de către conf. dr. Cătinaş Teodora, conform orarului disponibil la această adresa: http://math.ubbcluj.ro/~tcatinas/practica/.

TwitterFacebook