Planificarea sesiunii de examene pentru studenții din anul I, II, III nivel licență și studenții din anul I si II nivel master

Examenele din sesiunea de examene planificate în perioada 18.01.2021 –  07.02.2021 și a examenelor din sesiunea de restante planificate in perioada 15.02.2021 – 21.02.2021 sunt afișate în aplicația Academic Info.

Studenții sunt rugați să își verifice planificarea sesiunii de examene cu numele de utilizator și parola personala în aplicația Academic Info. De asemenea, informații despre Forma de verificare şi platforma folosită la examenele și colocviile din semestrul I, anul universitar 2020/2021 sunt disponibile în acest anunț: http://www.cs.ubbcluj.ro/forma-de-verificare-si-platforma-folosita-la-examenele-si-colocviile-din-sem-i-an-universitar-2020-2021/.

Informațiile cu privire la achitarea taxei de școlarizare și a examenelor restante se găsesc la adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/hotarare-privind-luarea-unor-masuri-speciale-privind-achitarea-taxelor-de-scolarizare/.


Schedule of the exam and retake sessions, 1st semester, 2020-2021 academic year

Information regarding the schedule of the exam session (18.01.2021 – 07.02.2021) and the schedule of the retake session (18.01.2021 – 07.02.2021) is available in the Academic Info web app.

Students are asked to check the schedule of their exams using their username and personal password in the Academic Info web app. Also, information regarding the evaluation method and the online platform used for each of the exams is available in the following post: http://www.cs.ubbcluj.ro/forma-de-verificare-si-platforma-folosita-la-examenele-si-colocviile-din-sem-i-an-universitar-2020-2021/.

Information regarding the payment of the tuition fee and of fees for the retake exams is available at the following link: http://www.cs.ubbcluj.ro/hotarare-privind-luarea-unor-masuri-speciale-privind-achitarea-taxelor-de-scolarizare/.