O nouă selecție pentru mobilități Erasmus

Pentru mobilitățile Erasmus rămase libere, eliberate și nou obținute (studii si plasament pentru anul 2 master) se organizează un nou concurs. Selecția va avea loc în data de 11 octombrie 2022.

Dosarele se pot depune prin email până luni, 10 octombrie 2022 (erasmus@cs.ubbcluj.ro).

Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa http://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus/ sau prin e-mail la dna conf. dr. Robu Judit, coordonatorul Erasmus al facultăţii: erasmus@cs.ubbcluj.ro.