O nouă selecţie pentru burse Erasmus pentru sem. II, anul universitar 2017-2018

TwitterFacebook

În data de 19 octombrie 2017 va fi organizată a nouă selecţie pentru mobilităţi ERASMUS de studiu pentru semestrul II, anul universitar 2017-2018 pentru locurile eliberate prin renunţare. Doritorii pot depune dosarele de candidatură până în 18 octombrie 2017 ora 12:00 la secretariat. Condiţiile de participare şi actele necesare sunt disponibile la adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus/.

Pe lângă mobilitățile la universități din Europa avem la dispoziție și o mobilitate de studiu de 5 luni la Northern Kentucky University, KY, SUA. Pentru această mobilitate trebuie obţinut un certificat de competenţă lingvistică TOEFL înainte de plecarea în mobilitate.

IMPORTANT: Spre deosebire de selecţia Erasmus precedentă, acum pot participa la selecţie inclusiv studenţii înmatriculaţi în anul I la master sau doctorat.

Coordonator Erasmus,
Conf. dr. Robu Judit

TwitterFacebook