Locuri bugetate și cu taxă scoase la Concursul de Admitere, nivel master – sesiunea iulie 2021

 

Domeniul Specializarea Locuri alocate 2021
Buget Domeniu prioritar Taxă Total
Matematică Metode moderne de predare a matematicii 21 2 27 50
Matematică Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 8 2 40 50
Matematică Matematică computaţională (în limba maghiară)
Matematică Matematici avansate (în limba engleză) 8 2 40 50
Informatică Baze de date 60 5 85 150
Informatică Sisteme distribuite în internet
Informatică Inginerie software (în limba engleză) 64 7 129 200
Informatică Inteligență computațională aplicată (în limba engleză)
Informatică Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză)
Informatică Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) 30 4 66 100
Informatică Analiza datelor și modelare (în limba maghiară)
Informatică Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) 18 1 31 50
Științe ale educației Master didactic în Matematică (în limba maghiară) 8 0 9 17
Științe ale educației Master didactic în Informatică (în limba română) 7 0 8 15
Științe ale educației Master didactic în Informatică (în limba maghiară) 7 0 8 15
Total 231 23 443 697