Lista candidaților înscriși la concursul de admitere nivel master, sesiunea septembrie 2020

Lista inscrisi admitere master septembrie 2020.pdf

Contestațiile privind corectitudinea datelor înregistrate în cadrul procesului de admitere la masterat, sesiunea septembrie 2020, se pot trimite prin email la adresa master@cs.ubbcluj.ro până la data de 12 septembrie 2020, ora 14:00.